Menu

 

 

Komende week

 

Zondag 29 maart 15.00 uur
Doopdienst

Locatie: Baptisten Gemeente
aan de Baljuwstraat 3A
Voorganger: Arnold Kramer
Oudste: Richard de Vos

Woensdag 10.00 uur
Inloop morgen

Donderdag 20.00 uur
Bidstond

Vrijdag 3 april 19.00 uur
Goede Vrijdag, Heilig Avondmaal

Voorganger: Freek Keizer
Oudste: Gertjan Kramer

Zondag 5 april 10.00 uur
Paasdienst / gezinsdienst

Voorganger: Leendert Post
Oudste: Freek Keizer


Agenda
Klik hier voor de agenda

Nieuw:
Jaarkalender


Roosters:
Rooster Muziek & Backinggroep
(incl meezingen kinderen)

Rooster kinderkerk

Rooster jeugdclub

Rooster geluidsopname dienst

Schoonmaakrooster 2015

Nieuwe informatie kan aangeleverd worden via:
vegdenhelder@quicknet.nl

Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente te Den Helder. Iedere zondagmorgen om 10.00 uur is er een samenkomst met veel muziek, zang, aanbidding, gebed en prediking. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kop koffie. U bent van harte welkom in onze gemeente en we zijn ervan overtuigd dat u zich snel thuis zult voelen.

 

 

Doopdienst zondag 29 maart
Vanmiddag een geweldige doopdienst waarin Gerbrand, Renske, Jolande, Jaleena, Sabine, Evelien en Naomi op grond van hun getuigenis zijn gedoopt. De belangstelling voor deze doopdienst was overweldigend en we zijn blij dat zoveel broeders en zusters hier getuige van zijn geweest. De eigen muziekgroep begeleide de zang en Arnold heeft de Woordverkondiging gedaan.
We zijn blij met de medewerking van de Baptisten Gemeente "Het Lichtbaken" die hun kerkgebouw voor onze doopdienst ter beschikking hebben gesteld. En natuurlijk ook heel veel dank aan de broeders en zusters van "Het Lichtbaken" die de hele middag in touw zijn geweest voor het geluid, de koffie en alle andere zaken die moesten gebeuren. Van deze dienst zijn ook weer geluidsopnamen beschikbaar, die u kunt afluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Zondag 29 maart
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Peter Vaas voorging en met ons nadacht over het Bijbelgedeelte uit Lucas 14 vers 25 t/m 33, over het discipelschap.
De zang werd begeleid ddor de muziekgroep en u kunt de dienst weer afluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Geboren Hosea Cornelis de Vos
Vanmorgen vroeg, zaterdag 28 maart, is Hosea Cornelis de Vos geboren, het zoontje van Geert en Corriadne.
We feliciteren Geert en Corriadne van harte met de geboorte van hun kindje en natuurlijk ook de grootouders en verdere familie. Een geboortekaartje is er nog niet, maar op facebook stond al een mooie foto van Hosea Cornelis.


Ledenvergadering 23 maart
Afgelopen maandag hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Het was een druk bezochte vergadering met 84 leden en 6 vrienden. Een geweldigde opkomst en dat is fijn dat we zo betrokken zijn bij onze gemeente. Zowel onze broeder Eric van Lawick van Pabst als onze zuster Clary van Saarloos waren dit jaar aftredend en beiden zijn weer met grote meerderheid herkozen als resp. Oudste en Diacones.
Ook is er weer gestemd voor de verdeling van de 10% regeling, waarvoor €4400,- beschikbaar was.
Verdeling 10%:
Sunshine Corner: € 1295 ; Logos Hope: € 817 ; Trans World Radio : €993 ; en Breng de Joden thuis: € 1295,-


Teammiddag Kinderkerk 8 maart
Op 8 maart is er een teammiddag gehouden voor de kinderkerkleiding en daar heb ik wat foto's van toegestuurd gekregen, die u kunt bekijken op onze picasa website, klik hier >>


Zondag 22 maart
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Martin Penning voorging en met ons nadacht over het Bijbelgedeelte uit Romeinen 9 vers 1-13.
Martin heeft een korte samenvatting gemaakt van de prediking en die kunt u hier belijken >>
De zang werd begeleid ddor de muziekgroep en u kunt de dienst weer afluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Bijbelstudie Kees Goedhart
Vanavond 15 maart heeft onze broeder Kees Goedhart een Bijbelstudie gegeven over het onderwerp "Kleine oorzaken, grote gevolgen". Een leerzame Bijbelstudie die u hier weer kunt beluisteren.
De volgende Bijbelstudieavond is alweer vastgelegd en die staat gepland voor 15 november 2015, ook dan weer om half 8. Schrijf deze avond alvast weer in uw agenda.


Zondag 8 februari
Vanmorgen een bijzondere dienst waarin Maartje de Vos is uitgezonden als zendelinge op de Logos Hope, waar zij de komende 2 jaar op zal meevaren. In deze dienst is ook Daan Peter "uitgezegend" voor zijn reis naar de Sunshine Corner op de Filippijnen van 3 weken. Tenslotte waren Pim en Jacqueline Diruex vandaag 25 jaar getrouwd en we hebben hun beide een lied toegezongen.
De prediking ging vanmorgen over het Bijbelgedeelte in Exodus 33 vers 12 t/m 17.
De zang werd weer begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst weer afluisteren op de pagina kerkdiensten >>

Nieuwsbrief Maartje de Vos
De nieuwste nieuwsbrief van Maartje de Vos, februari 2015, kunt u hier lezen >>

Overlijden zuster Rosalina Laagland Winder
Donderdag 29 januari is onze zuster Rosalina Laagland Winder op de leefftijd van 87 jaar naar haar Heer en Heiland gegaan. We denken in dankbaarheid terug aan al die jaren die ze met ons heeft opgetrokken in de gemeente.
Ondanks haar hoge leeftijd kwam zij altijd trouw in onze gemeente, totdat ze enkele weken geleden in het ziekenhuis werd opgenomen. Onze zuster laat een lege plaats achter en we mogen de kinderen en de hele familie opdragen in gebed. Voor de overlijdenskaart, klik hier >>
De afscheidsdienst van onze zuster wordt gehouden op woendag 4 februari, om 11 uur in ons kerkgebouw.
De afscheidsdienst kunt u hier afluisteren >>


Bevestiging van 12 nieuwe leden op 18 januari

Er zijn weer een groot aantal foto's toegestuurd, en die kunt u hier bekijken >>


Zondag 18 januari
Vanmorgen de bevestigingsdienst, waarin 12 broeders en zusters zijn bevestigd als lid van onze gemeente: René en Sandra van Batenburg, Sybrand en Tineke Hulleman, Martin en Heidi Vos, Jan en Joke van Marion, Chris en Sandra Simons, Rebecca Vos en Frank de Vos. De dienst werd geleid door onze broeder Freek Keizer en we hebben ook in deze dienst het Heilig Avondmaal gevierd. De liederen in de dienst waren uitgezocht door de nieuwe leden. Het was een fijne dienst, waarin de nieuwe leden ons hebbben verteld waarom ze lid van de gemeente wilden worden.
De zang werd vanmorgen weer begeleid door de muziek en backinggroep en u kunt de dienst beluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Sing-In Vollebaltoernooi 2015
Hier nog een paar foto's van het volleybaltoernooi op de zaterdag >>
En vergeet niet de Sing-In, om 8 uur in de VEG!

Sing-In - Jeugd volleybaltoernooi 2015
Het Sing-In volleybaltoernooi is vrijdagavond van start gegaan met het toernooi voor de jeugd, waaraan twee teams van onze gemeente deelnemen. Ze zijn aan elkaar gewaagd en er staan wat foto's op de website , klik hier>>
Zaterdag is het hoofdtoernooi en het toernooi wordt zaterdag besloten met een Sing-In, die wordt verzorgd door de muziekgroep van onze gemeente, en de Sing-In begint om 8 uur. U bent van harte welkom.


Optreden Joy kinderkoor - Kerstfeest 2014
Ik heb twee fimpjes binnengekregen van het optreden van het "gelegenheids-koortje" van Joy, tijdens onze kerstdienst op de eerste kerstdag. We waren blij dat het kinderkoor Joy hun bijdrage heeft kunnen leveren tijdens de kerstdienst. Een klein gedeelte van het koor was aanwezig, omdat een groot aantal kinderen in hun eigen gemeente waren op de kerstmorgen. Maar we hebben gelukkig toch kunnen genieten van de heldere kinderstemmen. U kunt de filmpjes hier bekijken.
Film kinderkoor Joy, deel 1 >>
Film kinderkoor Joy, deel 2 >>


Kerstfeest 2015
Woensdagavond zijn we samengekomen voor de kerstnachtdienst, die dit jaar is georganiseerd door de jongeren Bijbelstudiegroep van Ed en Diana. Een hele fijne dienst en er was een overweldigende belangstelling. We hebben fijn met elkaar gezongen, er was een sketch door de jeugd en er was een videoboodschap van de kinderkerk. Het Kerst Evangelie werd doorgegeven door onze broeder Alex Didden en het thema was Less is More.
Op de eerste Kerstdag kwamen we weer bij elkaar voor de Kerstdienst. Onze broeder Martin Vos heeft vanmorgen de Woordverkondiging gedaan, we hebben fijn met elkaar gezongen en een gelegenheids koor van Joy was vanmorgen in ons midden en heeft voor ons een aantal kerstliederen gezongen, met mooie heldere kinderstemmen.
De Kerstdienst kunt u beluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Zondag 21 December 2014
Vanmorgen hebben we met elkaar het kinderkerstfeest gevierd. Het was weer een geweldig feest om samen met de kinderen het kerstfeest te vieren. De kinderen hebben ons het kerste evangelie op een hele duidelijke manier verteld, door middel van liedjes, versjes, gedichtjes en een prachtige musical. Daar was heel veel voorbereiding aan vooraf gegaan en dat was goed te zien. We bedanken iedereen voor zijn en haar geweldige inzet!
Gistermiddag was de Generale Repetitie en daarvan zijn foto's gemaakt >>

De foto's van het kinderkerstfeest 2014: Met dank aan de fotografen heb ik een compilatie kunnen maken van deze morgen. U kunt de foto's bekijken door op deze link te klikken >>

Film van het slotlied
Van Chris Simons ontving ik een filmpje van het slotlied.
Dat kunt u bekijken door hier te klikken >>

Beluisteren van de dienst:
op de pagina kerkdiensten >>Zendelingen Thuisfront
Deze maand is het stukje van het Zendelingen thuisfront niet in het maandblad terecht gekomen. Het volgende maandblad komt pas in ferbuari uit, sus u kunt dit stukje lezen op de pagina van het ZTF >>


Kinderkerk maakt kerstkaarten
De kinderkerk heeft kerstkaarten gemaakt voor de Sunshine Corner en de foto's daarvan zijn geplaatst op de site >>


Lofprijsavond thuisgemeente Alex Didden in Hoorn
Hieronder de aankondiging van Alex Didden over de lofprijsavond:
Op zondagavond 16 november as, zal Alex Didden een aantal van zijn liederen zingen die hij ooit in de gemeente heeft gezongen voor zijn prediking. Er is voor deze avond een speciale band samengesteld die uit een aantal geweldige muzikanten bestaat die uit diverse gemeenten komen en hem daarbij begeleiden. Iedereen die komt zal enorm genieten van een heerlijke lofprijsavond. Het is dus niet zomaar een lekker zangavondje, maar een avond waarbij wij onze God willen aanbidden en verhogen! Het zal plaatsvinden in de Pinkstergemeente De Brug, Marketentster 3 in Hoorn en het begint om 20.00 uur.


Bijbelstudie Kees Goedhart
Vanavond, 5 oktober, heeft Kees Goedhart een Bijbelstudie gegeven met als thema: "Samen zijn we sterk". U kunt deze Bijbelstudie hier beluisteren >>
Vanavond is de volgende Bijbelstudie weer afgesproken op 15 maart 2015, dus die kunt u weer vastleggen in uw agenda.


Verslag van de kinderkerk "De Zwaluwen"
Er staat een verslag van zondagmorgen op 5 oktober in de kinderkerk. Het is het verslag, van de Zwaluwen >>


Overlijden broeder Henk Katuin
Afgelopen vrijdag 26 september is onze broeder Henk Katuin overleden op de leeftijd van 63 jaar, na een korte ziekte. Onze broeder is nu bij zijn Hemelse Vader, maar hij laat hier een grote lege plek achter. We wensen Rita, de kinderen en kleinkinderen Gods sterkte en nabijheid toe in deze moeilijke en zware periode.
De uitvaartdienst wordt donderdag 2 oktober gehouden in de Olea hof, om 10.30 uur. In deze dienst gaat onze broeder Freek Keizer voor.
Voor de overlijdenskaart Klik Hier >>


Nieuws van Roberta
Roberta heeft een video boodschap naar ons gestuurd, waarin ze zich zelf nog eens voorstelt en ook haar plannen nader toelicht. Helaas lukte het vanmorgen niet om de videofilm te vertonen op onze beamer. (nasleep van de diefstal). We gaan kijken of dit volgende week wel wil lukken, maar hier kan u alvast de video bekijken.
Klik hier voor de Video van Roberta >>

Een samenvatting:
In de video vertelt Roberta over haar nieuwe werk om Spaans en Portugees sprekende zendelingen te ondersteunen en toe te rusten. Ze vertelt dat ze nu in Brazilië is en dat ze gedurende 5 dagen Latijns Amerikaanse zendelingen heeft toegerust en met hen heeft gesproken.
Ze vindt dit erg bemoedigend, maar ook moeilijk omdat ze wordt geconfronteerd met de zorgen en problemen die deze zendelingen ondervinden. En in die zorgen en problemen probeert ze hen te ondersteunen. Ze vertelt over haar gesprek met een Chileense leider van een zendingsteam, die heel veel problemen heeft in zijn team en die in haar aanwezigheid de hand van God zag. Een heel emotioneel gesprek, waarin Roberta de bevestiging kreeg dat dit haar taak is en ze ziet ernaar uit om te beginnen met dit mooie werk. Verder vertelt ze aan iedereen die het horen wil, over onze gemeente, en over de liefde en betrokkenheid die ze voelt uit onze gemeente.
Dat we onze zendelingen altijd zo goed ondersteunen en dat dit een voorbeeld is voor andere gemeenten. Dit heeft altijd een hele grote indruk op haar gemaakt en op haar familie en dat laat ze in het filmpje ook heel duidelijk blijken.

Ze vertelt ook dat ze begin November naar Nederland komt voor een cursus. En dan probeert ze tijd vrij te maken om een paar dagen naar ons toe te komen om ons te ontmoeten, de contacten aan te halen en met ons te spreken over haar plannen voor de latijns-Amerikaanse zendelingen. En daar zien we naar uit.


Nieuwsbrief Maartje September
Klik hier voor de nieuwste nieuwsbrief vanMaartje de Vos ( September 2014) >>


Zondag 14 september
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Piet de Jong voorging en met ons nadacht over het Bijbelgedeelte in Efeze 1 vers 1-11. Zijn kleindochter Suriëlle Demming heeft ons iets vertelt over het "Reoboth Children's Village" in Zuid Afrika, waarvoor we een extra collecte hebben gehouden.
Vanmorgen waren Klaas en Rieneke Pronk 50 jaar getrouwd en we hebben hen lied 542" God van Trouw" toegezongen. De zang werd vanmorgen weer begeleid door de muziek en backinggroep en u kunt de dienst beluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Foto's
Kinderkerk Quelderduin
Ik heb van Dianna Roskam een aantal foto's binnen gekregen van de slotzondag van de kinderkerk, die deze slotzondag hebben gevierd in Quelderduin. Deze foto's kunt u hier bekijken >>

Gemeente dag op Texel op 6 september:
Gisteren zijn er foto's gemaakt door Chris Simons van de gemeente-startdag op Texel. Deze gemeentedag is gehouden op initiatief van een Bijbelgroep. Het was een hele gezellige dag voor jong en oud. De jongste was 3 jaar en de oudste was 79 jaar en we hebben allemaal genoten. De dag werd afgesloten in de gemeente met een gemeenschappelijke maaltijd.
Foto's van deze dag kunt u hier bekijken >>


Welkom in de Vrije Evangelische Gemeente.
Wat een geweldig welkom!
Zie hier hoe je bij ons welkom wordt geheten. >>


Zendingsmarkt
Zaterdag 24 mei was onze jaarlijkse zendingsmarkt en zoals ieder jaar was het weer een hele gezellige dag en de zendingsmarkt was druk bezocht.
Heel veel broeders en zusters hebben zich weer geweldig ingezet om van deze dag weer een succes te maken. Geweldig als je bekijkt hoeveel mensen zich actief betrokken weten bij onze gemeente en die steun willen geven aan het zendigswerk. De zendingsmarkt was ook het terrein van onze Gideonsbende die weer een aantal Beam Challenge opdrachten voor de EO moest vervullen. Leuk om die enthousiate jongelui te zien.
Van de zendingsmarkt zijn foto's gemaakt, die u hier kunt bekijken >>

Sunshine Corner Video
De Sunshine Corner was ook aanwezig op de zendingsmarkt. Zij hebben ook DVD gemaakt met foto's vande sunshine corner, die u hier kunt bekijken >>


Zondag 18 mei
Vanmorgen een dienst waarin onze Alex Didden bij ons voorging en met ons heeft nagedacht over het Bijbelgedeelte uit Jesaja 6 vers 1 t/m 8. In deze dienst was Maartje ook aanwezig en ze heeft ons weer bijgepraat over haar reis naar de Logos (Japan) en over haar toekomstplannen.
De zang werd weer begeleid door de zang en muziekgroep en u kunt de dienst weer afluisteren op de pagina kerkdiensten >


Een zondagje bij de Mussen
Lees hier een stukje over de mussen, en bekijk de foto >>


Oproep kinderkerk
Hallo allemaal,
De zomervakantie komt er weer aan......
Dat betekent voor de kinderkerkleiding dat zij een paar weken vakantie houden.
Wij zijn dus op zoek naar mensen die in de zomer een keertje kinderkerk willen draaien.
Omdat er ook veel kinderen op vakantie zijn, draaien we in deze periode met 2 groepen.
We hebben dan een groep met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar en een groep met kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
Lijkt het u wat om in de periode van zondag 13 juli tot en met zondag 10 augustus een keertje, samen met een andere volwassene, kinderkerk te houden, dan hoor ik dat graag van u.(tonenklaske@live.nl)

Het materiaal dat u nodig heeft, vindt u in het kinderkerk (na de klapdeuren, eerste deur rechts).
Ook ontvangt u van mij een overzichtje waarin staat hoe een ochtend normaal gesproken verloopt.
Voor vragen kunt u natuurlijk ook altijd bij mij of één van de andere kinderkerkleidster(ders) terecht.

Namens de kinderkerkleiding,
Klaske van de Graaf.


Goede Vrijdag en Pasen
We hebben de afgelopen dagen samen Goede Vrijdag en het Paasfeest gevierd in de gemeente.
Afgelopen Vrijdag hebben we in de Goede Vrijdag dienst samen het Heilg Avondmaal gevierd, in een dienst waarin onze broeder Freek Keizer voorging.
Op de paasmorgen hebben we samen in een feestelijke dienst het Paasfeest gevierd, in een dienst waarin onze broeder Roelof Speelman voorging.
Beide diensten kunt u nog beluisteren op onze pagina kerkdiensten >>


Nieuwsbrief van Maartje
Als u nog niet de nieuwsbrief van Maartje heeft gekregen, dan kunt u hem hier bekijken >>


Doopdienst zondagmiddag 23 maart
Het was weer een groot feest waarin we getuige mochten zijn van 5 broeders en zusters die gedoopt werden.
Peter Wijngaarden verzorgde de Woordverkondiging, we hebben geluisterd naar de getuigenissen en we zijn getuige geweest van hun doop.
Het is ook fantastisch dat we voor deze doopdienst gebruik hebben kunnen maken van de Baptisten Gemeente "Het Lichtbaken". Fijn dat we zo in Den Helder kunnen samenwerken.
Op de pagina kerkdiensten staat de geluidsopname die ik heb ontvangen van de geluidsopnamedienst van de Baptisten gemeente. Het zijn twee grote bestanden en ik hoop dat u ze kunt beluisteren.
Hieronder nog een paar foto's die gemaakt zijn door Chris Simons.


 


Bijbelstudie Kees Goedhart.
Vanavond heeft Kees Goedhart een Bijbelstudie gegeven over het onderwerp: Bescherm je naaste, naar aanleiding van het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U kunt deze Bijbelstudie beluisteren door hier te klikken, of via de pagina kerkdiensten >>
Er is met onze broeder Kees Goedhart alweer een afspraak gemaakt voor het najaar.
U kunt daarom zondagavond 5 oktober alvast in uw kalender schrijven want dan komt onze broeder Kees Goedhart weer een Bijbelstudie geven in onze gemeente.


Zondag 16 maart
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Cees v.d. Geer bij ons voorging en met ons heeft nagedacht over het schriftgedeelte uit Efeze 2 vers 1-11. De zang werd weer begeleid door de zang en muziekgroep en u kunt de dienst weer afluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Verslag van de Adelaars, kinderkerk
Er is weer een nieuw verslag met foto's van de Adelaars. Een indruk van zondag 9 maart, klik hier >>


Uitvaartdienst zuster Lies Brink
Vanmiddag is de afscheidsdienst gehouden voor onze zuster Lies Brink in onze gemeente, waarin onze broeder Freek Keizer voorgin en aansluitend aan deze dienst was de begrafenis van onze zuster op de algemene begraafplaats.
Van deze uitvaartdienst is een geluidsopname gemaakt, die u kunt beluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Overlijden zuster Lies Brink
Donderdag 23januari is onze zuster Lies Brink op de leefftijd van 87 jaar naar haar Heer en Heiland gegaan.
We denken in dankbaarheid terug aan al die jaren dat ze met ons heeft opgetrokken in de gemeente.
Altijd aktief en geinteresseerd, waarvan lange tijd als kosteres in onze gemeente.
Onze zuster laat nu een lege plaats achter en we mogen de kinderen, kleindinderen en haar achterkleinkind opdragen in gebed.
Voor de overlijdenskaart, klik hier


Overlijden Boudine Smit
Woensdagavond 8 januari is onze zuster Boudine Smit op de leeftijd van 48 jaar overleden. Ze is nu thuis bij haar Heer en Heiland, maar hier is het gemis en het verdriet groot.
Wim en de kinderen die hun vrouw en moeder moeten missen en onze zuster Adri die haar dochter moet missen. We bidden hen Gods nabijheid toe in deze moeilijke periode.
Aanstaande woendag wordt de afscheidsdienst gehouden in de Vredeskerk, zie ook de overlijdenskaart >>


Sing-in Volleybaltoernooi
Ondanks de verdrietige omstandigheden is vrijdagavond en zaterdag het interkerkelijke sing-in volleybaltoernooi gehouden in de sporthal "de Brug". Vrijdagavond voor de jeugd, waarbij twee teams van onze gemeente hebben deelgenomen. Zaterdag het hoofdtoernooi en dat is zeer succesvol verlopen voor onze gemeente, met de eerste en de tweede plaats. Foto's kunt u hier bekijken. >>

 Kerstmorgen
Vanmorgen het kerstfeest gevierd in de gemeente met een feestelijke dienst, waarin onze broeder Martin Vos het Woord aan ons doorgaf aan de hand van: Psalm 36: 6-10, Mattheus 5: 15-16 en Martin Lucas 2: 6-20.
Verder waren er bijdragen van de muziekgroep, kinderkerk, ons gelegenheidskoor en Annabel en Lynn.
Van Annabel en Lynn is een filmpje (MP4 formaat) gemaakt, en dat kunt u bekijken door hier te klikken>>
De hele dienst kunt u beluisteren via de pagina kerkdiensten >>


Kerstnachtdienst 2013
Het was vanavond een druk bezochte kerstnachtdienst, waarin we met elkaar hebben stilgestaan bij de geboorte van onze Here Jezus, die in deze nacht geboren werd. Het Woord werd vanavond gebracht door onze broeder Wim de Knijff, en de muzikale omlijsting werd verzorgd door een gelegenheidskoor, die speciaal voor deze avond de liederen had ingestudeerd. Het was een hele fijne kerstnachtdienst en u kunt de dienst afluisteren op de pagina kerkdiensten.


Nagekomen foto's van het kinderkerstfeest
Ik heb nog een aantal foto's ontvangen, die vertoond zijn op de beamer tijdens het kinderkerstfeest. Leuk om deze creatieve foto's van Nick Maarsen te bekijken, klik hier >>

Nog meer foto's: klik op deze link >>


Kinderkerstfeest zondag 22 december
Vandaag was het zo ver. De kinderen van de kinderkerk hadden wekenlang geoefend voor deze dag en dat was vandaag goed te zien. Een prachtige musical hadden ze ingestudeerd en het ging perfect!
Ook de bijdrage van de jongste groep en aan het eind de hele groep met kinderen op het podium.
Geweldig allemaal. Hartelijk bedankt voor jullie grote inzet. Er zijn vanmorgen ook geluidsopnamen gemaakt, en die kunt u beluisteren op de pagina kerkdiensten.
De foto's van deze morgen kunt u bekijken door hier te klikken >>
Er zijn ook foto's van het oefenen en die vindt u hier >>


Nieuws van de adelaars
Vanmorgen hebben de adelaars mooie kaarten gemaakt voor juffrouw Adri Verschoor, die a.s. dinsdag wordt geopereerd. Van het kaartenmaken zijn een aantal foto's gemaakt en het resultaat ziet er mooi uit. Een aantal mooie kaarten en een bemoediging voor onze zuster Adri Verschoor. Voor de foto's zie de pagina van de adelaars


Opbrengst extra collecte voor hulp aan de Filippijnen
Afgelopen zondagmorgen, 17 november, is er in onze gemeente een extra collecte gehouden voor de hulp aan de Filippijnen. Niet iedereen was voorbereid op deze extra collecte en daarom was er een mogelijkheid om alsnog geld te storten op de rekening van onze penningmeester. De opbrengst van de extra collecte en het binnengekomen bedrag bij de penningmeester bedraagt samen ca. 1250 euro. In dit bedrag zit ook de collecte van de kinderkerk, die 30 euro heeft opgebracht. Onze gemeente verdubbelt dit totale bedrag en dat betekent dat onze penningmeester ca. 2500 euro heeft overgemaakt naar de rekening van Sonshine Corner. Met dit bedrag kan de Sunshine Corner direct hulp bieden aan de slachtoffers van de Typhoon.
Zie ook de website van sunshine corner: http://sunshinecorner.nl/page1.php


Hulp aan de Filippijnen, via Sunshine corner
Vanmorgen, 17 november, is er in onze gemeente een extra colecte gehouden vooor hulp aan de Filippijnen. Omdat deze collecte niet vooraf bekend was kunt U een gift hiervoor overmaken aan de penningmeester van de VEG:
Giro: 1726468 ten name van de Vrije Evangelische Gemeente Den Helder, onder vermelding van noodhulp Filippijnen.
Onze penningmeester zal het geld overmaken naar de Sunshine corner voor het velenen van directe noodhulp.
Hieronder vindt u de mail van de sunshine corner van afgelopen maandag en daaronder een update van zaterdag 16 november.

Zoals de meesten van jullie wel weten zorgen wij voor het kinderhuis Sunshine Corner in Cebu City op de Filippijnen Naast Leyte is ook Cebu zwaar getroffen door de Tyfoon Hiayan. Vanmorgen hebben wij voor het eerst telefonisch contact gehad. Iedereen in Sunshine Corner is veilig, maar de schade in de stad enorm. Daarom willen wij vanuit Sunshine Corner een hulpprogramma is opstarten voor zowel Cebu als Leyte, want daar woont een dochter van de directie met haar gezin. Man en vrouw zijn beiden advocaat dus die weten hoe ze moeten handelen. Willen jullie meehelpen?
Wij kunnen het geld direct overmaken en snel hulp bieden.

update van zaterdag 16 november.
Wij zijn de noodhulp gaan geven in het plaatsje Bogo in het noorden van het eiland Cebu. Zij zijn daar hard getroffen door de Tyfoon Haiyan. Er zijn wel 1.000 families die dringend voedsel, tenten en kaarsen nodig hebben. Elektriciteit is er nog steeds niet en de hulpverleners hebben dit gebied nog niet bereikt. Voor de opvang van ontheemden is ook een grote tent en een generator nodig. Ook het ziekenhuis heeft dringend behoefte aan een generator, want het kan nog wel drie maanden duren voor de stroomvoorziening is hersteld.

Met het geld dat de eerste dagen bij ons was binnengekomen zijn ze vanuit Sunshine Corner woensdag al inkopen gaan doen. De medewerkers, maar ook de kinderen hebben tot heel laat 's avonds pakketten gemaakt. Donderdag zijn er 700 pakketten uitgedeeld. Ik stuur hierbij een paar foto's. Zie ook onze website: www.sunshinecorner.nl of op Facebook van Sunshine Corner Ministry.

Vandaag zou er weer een voedseltransport zijn, maar daar hebben we nog geen bericht over. We hopen dat nog velen van u bereid zijn om deze mensen te helpen. Alles gaar er 100% naar toe.

Hartelijk dank, Dik en Paula van der Sluijs (Sunshine Corner)


Dankdienst voor onze broeder Jan Timmerman
Vanmiddag, 15 november, is de dankdienst gehouden voor onze broeder Jan Timmerman.
Als U niet in staat was om vanmiddag bij deze dienst aanwezig te zijn kunt u de dienst hier beluisteren >>

Overlijden broeder Jan Timmerman
Zondagavond 10 november is onze broeder Jan Timmerman overleden en naar zijn Hemelse Vader gegaan. Dankbaar kijken we terug naar al die jaren die hij in onze gemeente is geweest. Onze broeder was erg betrokken bij onze gemeente en heeft veel voor onze gemeente gedaan. Tot op hoge leeftijd heeft hij rondom de kerk gewerkt en de tuin zag er altijd piekfijn uit. Onze broeder is nu bij zijn Heer en Heiland, maar hier blijft de lege plaats. We dragen zijn vrouw, de kinderen, de kleinkinderen en achterkleinkinderen op in het gebed.
Aanstaande vrijdag om 14.00 uur is de dienst van Woord en gebed, zie ook de kaart >>


Bijbelstudie Kees Goedhart 3 november
Zondagavond 3 november heeft onze broeder Kees Goedhart een Bijbelstudie gegeven over het onderwerp " De kracht van eenheid". U kunt de Bijbelstudie nog eens rustig naluisteren door hier te klikken >>
En er is vanavond alweer een nieuwe afspraak gemaakt, voor 16 maart 2014.


Seniorenmiddag maandag 4 november
Op maandagmiddag 4 november nogdigt de bezoekerskring ‘DABAR’ de senioren onder u uit voor een gezellige middag in het kerkgebouw van de VrijeEvangelische Gemeente. Er is een verrassend programma in elkaar gezet, we gaan heerlijk met elkaar zingen, maar er is ook genoeg tijd om met elkaar te spreken. Er zal genoeg te eten en drinken zijn, de middag wordt besloten met een warme maaltijd. We beginnen om 14.30 uur en we sluiten af om 18.00 uur.
Als U zich nog niet heeft opgegeven kan dat nog tot vrijdag 1 november, bij zr. Vrouk Buitink, tel. 0223-620954.
Mocht u vervoer nodig hebben, laat het ons dan weten.


Nieuws van de kinderkerk
Een stukje over de Adelaars op zondagmorgen 27 oktober, met bijbehorende foto's. Klik hier >>


Veranderingen in de kinderkerk
Met ingang van dit seizoen 2013-2014, is de indeling van de kinderkerk gewijzigd.
De 4 vertrouwde groepen "de Parels", "de Benjamins", "de Verspieders" en "de Gideonsbende" zijn vervangen door 3 nieuwe groepen die ook nieuwe namen hebben gekregen: de mussen, de zwaluwen en de Adelaars.
U kunt hier meer over lezen op de pagina van de kinderkerk >>


Trouwen Stefan Immens en Mandy van de Graaf
Afgelopen vrijdag, 11 oktober zijn Stefan Immens en Mandy van de Graaf in het huwelijk getreden. We feliciteren Stefan en Mandy van harte met hun huwelijk en we wensen hun beiden Gods Zegen toe. En natuurlijk feliciteren we ook Ton, Klaske, Tom en Rob met het huwelikk van hun dochter en zus.
Voor de trouwkaart klik hier>>


Dienst op zondag 29 september
Vandaag een dienst waarin onze broeder Ger Kiers bij ons voorging en met ons nadacht over het schriftgedeelte uit Ezechiel 2 vers 1 t/m Ezechiel 3 vers 3 en een gedeelte uit Openbaringen 10 vers 8-11.
De zang werd begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst naluisteren op de pagina kerkdiensten >>

Vanmorgen werd onze broeder v.d. Werf onwel in de dienst.
Zojuist gehoord dat onze broeder vanmiddag om 2 uur het ziekenhuis alweer mocht verlaten en daar zijn we dankbaar voor!

Onze broeder Kiers verwees vanmorgen naar een website over de Bijbel en de dode zee boekrollen.
De link is:http://www.geloofjijhet.com


Trouwen Peter Vaas
Onze broeder Peter Vaas is op 22 augustus getrouwd met Bakytgul Yetylbayeva. Bakytgul komt uit
Kazachstan en heeft net als Peter in de zending gewerkt. Het huwelijk is zaterdag 7 september kerkelijk ingezegend in de gemeente van Peter in Ichtegem en Klaske heeft daarvan een foto gemaakt.
We wensen Peter en Bakygul Gods zegen toe.
Hun adres:
Wijnendale
Stationstraat 79 GV
8820 Torhout
België


Operatie Mobilisatie 50 jaar
Hier het verslag van Ada de Vos over het 50 jaar bestaan van OM.


Overlijden zuster Roffel
Op woensdag 28 augustus is onze zuster Roffel op 95 jarige leeftijd naar haar Heer en Heiland gegaan. Onze zuster kwam jarenlang in onze gemeente en heeft lange tijd in het bejaardenhuisje tegenover de kerk gewoond. De overlijdenskaart van onze zuster kunt u hier bekijken >>


Ontmoetingsdag Federatie Vrije Evangelische Gemeenten
Op zaterdag 5 oktober wordt er in Hilversum een ontmoetingsdag gehouden van de Federatie van V.E.G. waar ook onze gemeente bij is aangesloten. De organisatie verwacht dat het een gezellige dag zal worden.
De organisatoren van deze (eerste) ontmoetingsdag willen wel graag een indicatie hebben hoeveel mensen er ongeveer komen. Als U geinteresseerd bent om deze dag heen te gaan, wilt u dat dan even kenbaar maken bij iemand van de kerkenraad? Dan kunnen wij dat weer doorgeven aan de organisatoren van deze ontmoetingsdag in Hilversum.
Voor de flyer met meer informatie, klik hier >>


Overlijden zuster Bot
Op vrijdag 4 juli is onze zuster Bot op 95 jarige leeftijd overleden en naar haar Heer en Heilland gegaan.
Onze zuster Bot kwam in verband met haar zeer hoge leeftijd al geruime tijd niet meer in onze gemeente.
De overlijdenskaart kunt u hier bekijken >>


Vakantieperiode
De vakantie komt er weer aan en daarom zal de website een aantal weken niet meer worden bijgewerkt.
Voor de luisteraars die de diensten beluisteren via de website is dat een probleem.
Als u de diensten wilt afluisteren kunt u een USB stick vragen bij de opnamedienst, die u in de computer kunt afluisteren. Maar u kunt in de vakantieperiode ook nog eens een oude dienst afluisteren. Op de pagina kerkdiensten staan inmiddels meer dan 100 diensten die nog allemaal af te luisteren zijn.


Dienst op zondag 23 juni
Vandaag een dienst waarin onze broeder Cees v.d. Geer voorging en met ons nadacht over het schriftgedeelte uit Filippenzen 4 vers 4, waar staat: Verblijdt u in de HERE te allen tijden.
De zang werd begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst naluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Voetbaltoernooi 29 juni
Vandaag is onder ideale omstandigheden het interkerkelijke voetbaltoernooi gehouden. Ik ben er vandaag zelf niet bij aanwezig geweest, maar ik heb wel een foto toegestuurd gekregen die ik u niet wil onthouden.


Geboren Noah Jonathan Kuilman
op 5 juni is Noah Jonathan geboren, het zoontje van Gerbrand en Nicoline Kuilman.
Afgelopen zondag is dit al meegedeeld in de gemeente, maar nu hebben we het geboortekaartje ontvangen.
We feliciteren Gerbrand en Nicoline met de geboortje van hun zoon, en feliciteren Shania, Pèpè en Luca met hun broertje.En natuurlijk ook de felicitaties aan de grootouders (o.a. Menno en Afra) van Noah Jonathan.
Voor het kaartje klik hier >>


Foto's kinderkerk tijdens de sunshinemorgen op 26 mei

Ik heb van Gerard Bras een groot aantal foto's ontvangen van de Sunshine morgen in de kinderkerk.
Klik hier voor de foto's van de kinderkerk>>Video Sunshine Corner
Op onze zendingsmarkt waren Dik en Paula v.s. Sluis van Sunshine Corner aanwezig en op de zondag zijn ze in de kinderkerk geweest. Ze hadden een nieuwe video van de sunshine corner mee, die ik ook op de website plaats, zodat u die kunt belijken.
Ik zet de film als AVI en als MP4 bestand neer en ik hoop dat uw video player dat kan afdraaien. Lukt dat niet kunt u even een mailtje sturen.

Klik hier voor de video als AVI bestand >>
Klik hier voor de video als MP4 bestand, deel 1 >>
Klik hier voor de video als MP4 bestand, deel 2 >>


Zendingsmarkt 2013
Vandaag, op 25 mei is weer de traditionele zendingsmarkt gehouden in onze gemeente. Het was weer gezellig en er waren heel veel activiteiten. We hopen dat u ook genoten heeft.
Er zijn weer foto's gemaakt en die kunt u hier bekijken >>De zomervakantie komt er weer aan......

Dat betekent voor de kinderkerkleiding dat zij een paar weken vakantie houden.
Wij zijn dus op zoek naar mensen die in de zomer een keertje kinderkerk willen draaien. Omdat er ook veel kinderen op vakantie zijn, draaien we in deze periode met 2 groepen. We hebben dan een groep met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar en een groep met kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
Lijkt het u wat om in de periode van zondag 7 juli tot en met zondag 11 augustus een keertje, samen met een andere volwassene, kinderkerk te houden, dan hoor ik dat graag van u.(tonenklaske@live.nl)
Het materiaal dat u nodig heeft, vindt u in het kinderkerk (na de klapdeuren, eerste deur rechts). Ook ontvangt u van mij een overzichtje waarin staat hoe een ochtend normaal gesproken verloopt.
Voor vragen kunt u natuurlijk ook altijd bij mij of één van de andere kinderkerkleidster(ders) terecht.

Namens de kinderkerkleiding,
Klaske van de Graaf.


Nieuws van het Zendelingen thuisfront
De nieuwsbrieven en de flyer voor de zendingsmarkt staan ook weer op de zendingspagina >>


Nieuws van de Verspieders
De verspieders hebben de afgelopen weken toegeleefd naar het Paasfeest. Daan-Peter heeft hier een verslag over geschreven en dat is samen met een aantal foto's te lezen op de pagina van de Verspieders >>Nieuws van de Benjamins en de Parels
Gerard Bras heeft een stukje geschreven over de Benjamins en de Parels, die nu samengevoegd zijn.
Mandy de Graaf heeft er een paar foto's bijgevoegd en u kunt het allemaal bekijken op de pagina van de Benjamins en de Parels>>


Geboren Fien Keizer
Op 25 februari is Fien Keizer geboren, het dochtertje van Martijn en Jolyn Keizer en het zusje van Bo.
We feliciteren Martijn, Jolyn en Bo van harte met de geboorte van Fien en natuurlijk ook de felicitaties aan de trotse grootouders, Leo & Hannemiek v.d. Kuijl en Freek & Hillie Keizer.
Voor het kaartje klik hier >>Informatieavond "de Lichtlijn".

De GBS "De Lichtlijn" nodigt u graag uit voor een inhoudelijke avond over ons christelijke onderwijs in Den Helder. Om als ouders met elkaar het gesprek te voeren over wat u van een christelijke school verwacht en belangrijk vindt voor uw kind.
Daarnaast vertellen wij u graag wie wij als GBS De Lichtlijn zijn en hoe wij ons partnerschap met ouders concreet invullen.
De informatieavond wordt gehouden in ons kerkgebouw.


Dienst zondag 24 februari 2013

Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Ger Kiers voorging en waarin we hebben nagedacht over het schriftgedeelte in Jesaja 52 vers 13 t/m Jesaja 53 vers 12.
In deze dienst hebben we uit dankbaarheid het lied 542:"God van trouw" gezongen voor Menno en Afra Kuilman, die deze week 50 jaar getrouwd waren. Onze broeder Menno Kuilman kon er vanmorgen niet bij zijn, omdat hij al enige tijd sukkelt met zijn gezondheid. Daarom uw gebed voor Menno.
De zangdienst werd weer begeleid door de muziek en backinggroep.
Helaas kunt u de dienst niet afluisteren op de website, omdat er vanmorgen geen opnamedienst aanwezig was.
Hierdoor zijn er ook geen USB-sticks voor de vaste USB-luisteraars.


Overlijden zuster Riekwel
Op donderdag 7 februari is onze zuster Riekwel naar haar Heer en Heiland gegaan op de leeftijd van 90 jaar.
Onze zuster kwam al vanaf de jaren 70 in onze gemeente, maar de laatste jaren kwam ze niet meer in de samenkomsten en het laatste jaar woonde ze in "de groene Vecht".
De herdenkingsdienst voor onze zuster wordt gehouden in de Olea Hoff, op maandag 11 februari, om 10.30 uur, met aansluitend de gelegenheid om de familie te condoleren. Onze broeder Freek zal in deze herdenkingsdienst voorgaan.
Voor de overlijdenskaart, klik hier>>Volleybaltoernooi zaterdag 5 januari
Vandaag het hoofdvolleybaltoernooi, waaraan heel veel teams van de helderse kerken aan mee hebben gedaan. Gezellig om te kijken en te genieten van het sportieve evenement. Ons eerste team van de VEG is eerste geworden na 7 van de 8 wedstrijden gewonnen te hebben en ook de finale is gewonnen tegen het team van de Morgenster.
Vanavond nog de Sing-in als afsluiting, in het kerkgebouw van de Ambassade.
Voor de foto's van deze dag, klik hier >>


Volleybaltoernooi vrijdagavond
Het Interkerkelijke Vollebaltoernooi is vanavond van start gegaan met de Jeugdteams. Ons VEG jeugdteam heeft daarbij de derde plaats bereikt. Gefeliciteerd! Morgen, zaterdag 5 januari kunt u de andere teams in aktie zien, in sporthal "de Brug", vanaf 9 uur.
Berichtje van br. Cees v.d. Geer
Op facebook las ik het bericht dat Henny v.d. Geer heel misschien a.s. vrijdag weer naar huis mag en Cees v.d. Geer wenst iedereen een heel gezegend nieuwjaar toe.


Verslag van een ochtend bij de kinderkerk op 30 december
Klaske v.d. Graaf heeft weer een stukje geschreven over een ochtend bij de kinderkerk. U kunt het verslag en de bijbehorende foto's bekijken op de pagina van de kinderkerk. Ik heb het geplaatst bij de de Gideonsbende, maar het verslag en de foto's zijn van de twee oudste groepen, die op deze zondag waren samengevoegd.


Afzegging br. Cees v.d. Geer
Ik kreeg vandaag een berichtje van onze broeder Cees v.d. Geer.
Zijn vrouw Henny had al een tijdje last van haar longen en ze heeft daar vandaag een longontsteking overheen gekregen. De doktor wilde haar vandaag of morgen opnemen in het ziekenhuis. Daarom heeft onze broeder Cees zijn spreekbeurt voor 30 december teruggegeven om bij zijn vrouw Henny in Purmerend te blijven. Hij betreurt het dat hij niet met ons het Heilig Avondmaal kan vieren, want daar had hij zich zeer op verheugd. We wensen Cees en Henny v.d. Geer Gods zegen en Zijn nabijheid toe.
Voor a.s. zondag heeft Martin Vos zich op deze zeer korte termijn bereid gesteld om de Woordverkondiging te doen en Dick Oussoren zal dan het Heilig Avondmaal bedienen.Foto's kerstnacht en Kerstmorgen
Er zijn tijdens de kerstnachtdienst foto's gemaakt door Richard de Vos en Chris Simons en tijdens de kerstmorgendienst heeft Richard weer foto's gemaakt.
Klik hier voor de foto's van de kerstnachtdienst >>
Klik hier voor de foto's van de kerstmorgendienst >>


Kerstmorgendienst
Vanmorgen de derde dienst, na het kinderkerstfeest op zondag, de kerstnachrdienst op maandagavond en vanmorgen dus het kerstfeest zelf. Wat een serie geweldige diensten hebben we beleefd. Vanmorgen een kerstdienst waar heel veel broeders en zusters betrokken waren. De Bijbelstudie groepen hadden hun inbreng, er was veel muziek, Alex Didden deed de Woordverkondiging en ging opnieuw in op het belang om ingeschreven te staan in het "Boek des Levens".
Weer een geweldige dienst en U kunt de dienst weer beluisteren, door hier te klikken >>


Kerstnachtdienst
De kerstnachtdient was weer een sfeervolle dienst. We hebben gekeken naar een uitbeelding van het kerstverhaal, we hebben fijn met elkaar gezongen en Peter Vaas heeft ons het belang verteld om ingeschreven te staan in het boek des Levens. U kunt de hele dienst nog een keer beluisteren door hier te klikken>>


Kinderkerstfeest 2012
We hebben weer een prachtig mooi kinderkerstfeest gevierd in de gemeente en wat hebben de kinderen en de kinderkerkleiding ons weer verrast. Heel veel voorbereiding is er in gaan zitten, maar het resultaat was er naar.
U kunt de hele dienst weer afluisteren op de pagina kerkdiensten >>
De foto's staan weer op onze webpagina en die kunt u hier bekijen>>
(Nu inclusief de foto's van Richard, update 24-12-2012 17.00 uur)


Dienst op zondag 16 december
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Ger Kiers bij ons voorging en met ons nadacht over het gedeelte in Jesaja 6. Tijdens de mededelingen kwamen Richard en Alice de Vos op het podium omdat ze vandaag 25 jaar zijn getrouwd. We hebben hen gefeliciteerd en een lied toegezongen. De zangdienst werd weer begeleid door de muziek en backinggroep en u kunt alles naluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Ochtend bij de Gideonsbende
Ik heb van Klaske v.d. Graaf weer een stukje ontvangen van een ochtend bij de Gideonsbende, inclusief een aantal foto's. Klik hier voor het stukje en de foto's >>


Dienst op zondag 25 november
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Cees v.d. Geer bij ons voorging en met ons nadacht over het gedeelte in Amos 4 vers 6-13.
Het was vanmorgen de eerste Advent en daarom mocht Daan, als profeet, de eerste kaars aansteken. De zangdienst werd weer begeleid door de muziek en backinggroep en u kunt alles naluisteren op de pagina kerkdiensten >>

 

 


Foto's Seniorenmiddag
Ik heb van Vrouk Buitink een aantal foto's van de seniorenmiddag toegestuurd gekregen, klik hier>>


Dankdienst broeder Ruurd van der Kooi
In de dankdienst van woensdagmiddag 7 november hebben we afscheid genomen van onze broeder Ruurd.
Als u er vanmiddag niet bij kon zijn, kunt u hier de dienst beluisteren.
De hele dienst staat erop met uitzondering van drie liederen tijdens de dienst, door een technische storing.
Het slotlied "Ik zie een poort wijdopen staan, staat er wel op. U kunt hier klikken voor het afluisteren van de dienst >>


Nieuws van de Parels
Van Gerard Bras heb ik een verslagje over de Parels ontvangen en ook wat nieuwe foto's van onze Parels.
Klik hier om ze te bekijken


Overlijden broeder Ruurd v.d. Kooi
Op 2 november is onze broeder Ruurd van der Kooi door zijn Heer en Heliland thuisgehaald, op een leeftijd van 86 jaar. Onze broeder die zoveel voor onze gemeente heeft betekend. Ruurd is jarenlang Oudste van onze gemeente geweest in een tijd dat onze gemeente tot bloei kwam en verhuisde vanuit de Hoogstraat naar ons huidige kerkgebouw. Ook heeft Ruurd zich jarenlang ingezet voor de schuilplaats en hij was de drijvende kracht achter de vriendenkring van "de Schuilplaats".
Voor onze zuster Liesbeth v.d. Kooi en voor de kinderen, klein en achterkleinkinderen is er de lege plaats en het verdriet daarover. Maar we weten dat onze broeder nu bij zijn Heer en Heiland is, "voor eeuwig thuis"
Aanstaande woensdag is de dankdienst en aansluitend de begrafenis op de r.k. begraafplaats "Sint Jozef".
Klik hier voor meer informatie >>


Bijbelstudie Kees Goedhart
Vanavond heeft onze broeder Kees Goedhart een Bijbelstudie gegeven over het onderwerp: Leven door de Geest".
Een leerzame studie die u nog een keer kan beluisteren, door hier te klikken >>Jeugd/gezinsdienst op zondag 21 oktober
Vanmorgen een jeugd gezinsdienst waarin heel veel gebeurde en erg fijn om dat zo met elkaar te beleven. We hebben geluisterd naar het enthousiate kinder-gospelkoor Joy, we hebben samen gezongen onder leiding van de muziek en backinggroep en we hebben genoten van de bijdrage van de jeugd.
Alex Didden deed vanmorgen de Woordverkondiging en behandelde het thema voor deze dienst "STORM". U kunt de dienst weer beluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Nieuwe jaarkalender
Op de website staat een nieuwe jaarkalender, waarop alle activiteiten in de gemeente worden bijgehouden. Zo kunt u altijd zien op welke dag er iets gepland staat. Het is nu nog even als proef, maar het is de bedoeling dat een aantal vertegenwoordigers van de groepen hier ook activiteiten in kunnen plannen. Een aantal activiteiten is al ingevuld en u kunt de opzet van de kalender alvast bekijken. Klik hier voor de jaarkalender >>


Nieuwe foto's Benjamins
Er staan weer nieuwe foto's bij de kinderkerk-Benjamins, klik hier >>


Geboortekaartje Fjore Fynn
Er is een geboortekaartje gekomen van Fjore Fynn De Graaff, het zoontje van Nelly Veenstra en Jan-Pieter De Graaff. We feliciteren Nelly en Jan-Pieter en Roan van harte met hun zoontje en broertje. Ook feliciteren we de grootouders Ab en Willie Veenstra van harte met hun kleinkind. Voor het kaartje klik hier >>


Nieuws van de Gideonsbende
Op de pagina van de kinderkerk staan twee nieuwe stukjes over de Gideonsbende en er staan ook nieuwe foto's bij.
Klik snel om te kijken >>Verslag van Zendelingen Thuisfront.

Afgelopen zondag heeft het Zendelingen Thuisfront u bijgepraat over onze zendelingen. U kunt dit verslag nalezen op de zendingspagina >>


Verslag van het jeugdweekend
Jolande heeft een verslag geschreven over het jeugdweekend en dat kunt u hier bekijken>>


Verslag van de inzegening van peter Vaas
Van Klaske heb ik een verslag gekregen over de inzegening van Peter Vaas in Ichtegem.
Dat kunt u hier bekijken>>


Bevestigingsdienst op zondag 2 september 2012
Vanmorgen een dienst waarin 5 nieuwe leden zijn bevestigd als lid van onze gemeente: Frans v.d. Oever, Ann Hendriks, Harry en José Hoekstra en Lydia v.d. Oord. Broeder Freek Keizer ging voor in deze dienst, waarin we ook samen het Helig Avondmaal hebben gevierd. De zangdienst werd weer begeleid door de muziek en backinggroep en u kunt de dienst weer beluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Geboortekaartje Sam Abels
Terug van vakantie vond ik dit geboortekaatje van Sam Abels. We feliciteren Thalita en Stefan met hun zoon en Lieke met haar broertje. Ook felicitaties voor Jan en Jantien de Vries met hun kleinkind. Voor het kaartje klik hier >>


Powerpoint bij overdenking Arnold
Arnold heeft de powerpoint presentatie die hij gebruikt heeft in de gezinsdienst opgestuurd en die kunt u bekijken als u de overdenking nog eens af wilt luisteren. U kunt hem vinden op de pagina kerkediensten >>


Overlijden zuster van Hooidonk
Ons bereikte het bericht dat oze zuster van Hooidonk op 79 jarige leeftijd in haar Heer en Heiland is ontslapen. Dat is kort na het overlijden van haar man ds. Paul van Hooidonk op 28 februari 2012. We denken in dankbaarheid terug aan de tijd dat ze samen met Dominee Paul van Hooidonk in Den Helder met ons hebben opgetrokken.
De kaart van onze zuster van Hooidonk kunt u hier bekijken.


Kerkdiensten beluisteren tijdens de vakantie periode.
Tijdens de vakantieperiode staan de diensten niet op de website. Als u de diensten toch wilt beluisten kunt u even contact openemen met de bandopnamedienst. De diensten kunt u dan op een USB stick krijgen, die u thuis via de computer kunt afspelen. Na de vakantieperiode vindt u de kerkdiensten gewoon weer op onze website.


Vakantie rooster kinderkerk en crècheleiding
Het vakantierooster voor de kinderkerkleiding en de crècheleiding kunt u hier bekijken >>


Gezinsdienst zondag 8 juli
Vanmorgen een gezinsdienst met weer heel leuke activiteiten. De kinderkerk en de jeugdclub hebben darin hun inbreng gehad met het zingen van een lied en het spelenvan de quiz "Make a choise, make the right choise.
Arnold Kramer hield vanmorgen de overdenking en dacht met ons na over het maken van keuzes die belangrijk zijn in je leven. Daarna werd er afscheid genomen van 13 kinderen van de kinderkerk en ze werden welkom geheten bij de jeugdclub.
U kunt de hele dienst weer beluisten op de pagina kerkdiensten >>
De foto'svan de gezinsdienst staan weer op de website en kunt u hier bekijken >>


Sing-In voetbaltoernooi en de BBQ
Vandaag, zaterdag 7 juli is het voetbaltoernooi gehouden op de linievelden en vanavond afgesloten met een gezellige BBQ. We kijken terug op een hele fijne gezellige dag. Het weer was fantastisch, op een klein buitje na, en ook de afsluitende BBQ was heel gezellig.
Karel de Weerd heeft van het voetbaltoernooi foto's gemaakt en ik heb vanavond tijdens de BBQ wat foto's geschoten.
U kunt de foto's hier bekijken >>

 


Operatie Ab Veenstra
Ab is vanmiddag (2 juli)geopereerd aan een sterk verwijde buikslagader (aneurysma) in het ziekenhuis in Alkmaar. Het eerste bericht is dat deze risicovolle operatie geslaagd is en daar zijn we heel erg dankbaar voor. We bidden Ab een voorspoedig herstel toe in het ziekenhuis. De verwachting is dat hij tenminste 10 dagen in het ziekenhuis moet verblijven.
Blijft u bidden voor onze broeder Ab en ook voor onze zuster Wil Veenstra.Dienst op zondag 1 juli
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Peter Wijngaarden voorging en met ons nadacht over het gedeelte uit Romeinen 5, met daarna de uitnodiiging om een keuze. De zang werd weer begeleid door de muziek en backinggroep en u kunt de hele dienst weer besluiten op de pagina kerkdiensten >>


Nieuws en foto's van de Sunshine corner
Er is weer nieuws van de Sunshie corner (door Dianna Roskam), er zijn ook weer twee nieuwe foto's van Sunshie en Christoper geplaatst op de website. Het nieuws van de sunshie corner kunt u vinden bij de kinderkerk en dan bij Sunshine corner. Maar voor het gemak kunt u ook hier klikken >>


Dienst op zondag 17 juni
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Peter Vaas bij ons voorging en met ons nadacht over het gedeelte waarin Jezus aan zijn dicipelen zegt dat het beter is dat Hij naar de Vader gaat. De zang werd begeleid door de muziek en backinggroep en u kunt de hele dienst weer besluiten op de pagina kerkdiensten >>


Zendingsmarkt
Het was weer een gezellige zendingsmarkt dit jaar, met heel veel activiteiten. Veel kraampjes met leuke spullen, lekker eten, kapsters, een grooet aantal spelletjes, nagelversieringen, een springkussen voor de kinderen en muziek door de muziek en backinggroep. Dick en Paula van de Sunshine corner waren er ook met een kraam.
Van deze gezelige dag zijn een aantal foto;'s gemaakt, die geplaatst zijn op picasa, en die u hier kunt bekijken >>


Afscheidsdienst zuster Pronk
Donderdagmorgen is de afscheidsdienst voor onze zuster Pronk gehouden in de gemeente, die geheel werd verzorgd door de familie Pronk.
Deze dienst is opgenomen door een paar vrijwilligers die er plotseling voorgezet werden (waarvoor dank), maar waardoor de kwaliteit wat te wensen over laat, vooral de muzikale gedeelten.
Maar u kunt evengoed een prima indruk krijgen van de dienst.
De dienst staat er intwee gedeelten op:
Klik hier voor deel 1 >>
Klik hier voor deel 2 >>

Overlijden zuster Pronk
Op zondag 3 juni is onze zuster Pronk op de leeftijd van 91 jaar door haar Heer en Heiland thuisgehaald. We weten dat ze nu bij haar Heer en Heiland is, maar we zullen haar hier missen. Daarom uw gebed voor Klaas en Rieneke en de kinderen en ook voor de hele familie Pronk.
De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 7 juni, om 11 uur en de overlijdenskaart met alle informatie kunt u hier bekijken >>


Overlijden zuster de Troije
Afgelopen donderdag 24 mei is onze zuster Bettie de Troije op de leeftijd van 84 jaar door haar Heer en Heiland thuisgehaald. Onze zuster heeft heel wat jaren met ons opgetrokken, maar de laatste jaren kon ze niet meer in de gemeente komen. Boven haar kaart staat de tekst uit Psalm 23 vers 1: De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
Dat is een troost voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
De dienst van Woord en gebed wordt a.s. donderdagmiddag gehouden, zie voor de verdere informatie de overlijdenskaart >>


Nieuwsbrieven Maartje en Roberta
Er zijn nieuwe nieuwbrieven van Maartje en van Roberta zijn uitgedeeld in de gemeente.


Bijbelstudieavond Kees Goedhart op 20 mei 2012
Vanavond heeft onze broeder Kees Goedhart een Bijbelstudie gegeven over het onderwerp "Gods beloften in bezit nemen, met als achterliggende gedachte dat niet alles vanzelfspekend is". Een leerzame studie avond, die u weer kunt beluisteren door hier te klikken >>Dienst op zondag 13 mei met de zangdienst ter nagedachtenis aan Tonny Rüger
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Age ten Napel bij ons voorging en met ons nadacht over het welbekende gedeelte uit Johannes 3 vers 1-16. En hoewel het een bekend gedeelte is, liet onze broeder ons toch weer nieuwe invalshoeken zien.
Vanmorgen hebben we ook stilgestaan bij het overlijden van onze zuster Tonny Rüger. De liederen die ze had uitgezocht voor haar uitvaartdienst hebben we vanmorgen met elkaar gezongen in de zangdienst. Ook heeft Renate namens de kinderkerk bij haar leven stilgestaan. Tonny was trouw in alles wat ze deed voor de kinderkerk. Ze deed haar werk met liefde voor de kinderen maar bovenal uit liefde voor haar Hemelse Vader.
U kunt het gedeelte over Tonny beluisteren door hier te klikken >>
De mededelingen en de dienst kunt u beluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Overlijden zuster Tonny Rüger
in de nacht van zaterdag op zondag is op 6 mei onze zuster Tonny Rüger door haar Hemelse Vader thuisgehaaald. Onze zuster die zo lang met ons is opgetrokken. Bijna ontelbaar zijn de kinderen ze onder haar hoede heeft gehad in de tijd dat ze zich heeft ingezet bij de kinderkerk "De Goede Herder". Toen ik zelf (Gertjan) op de zondagsschool zat, en dat is meer dan 50 jaar geleden, was onze zuster Tonnie al zondagsschooljuffrouw in ons Kerkgebouwtje in de Hoogstraat.
Ze heeft in al die jaren ontelbare kaartjes gestuurd naar de kinderen als ze jarig waren en ze heeft heel veel kinderen in onze gemeente zien opgroeien. Ze was altijd heel trouw in de gemeente en nu is ze thuis bij haar Hemelse Vader, waar we haar weer zullen zien.


Bijbelstudie Kees Goedhart op zondagavond 20 mei
Schrijft u vast in uw agenda: Op zondagavond 20 mei, om 19.30 uur, komt Kees Goedhart voor het geven van een Bijbelstudie. Het onderwerp zal zijn "Gods beloften in bezit nemen", met als achterliggende geadchte dat niet alles vanzelfsprekend is. De Bijbelstudie begint om 19.30 uur.


Zendingsmarkt 16 juni
Klik hier voor de poster van de zendingsmarkt >>


Dienst van Woord en Gebed voor onze broeder Anne Ellen
Vanmorgen, op 26 april, is de dienst van Woord en Gebed gehouden voor onze broeder Anne Ellen, in een dienst die geleid werd door onze broeder Freek Keizer. In deze dienst is stilgestaan bij het leven van onze broeder, en bij de weg die hij samen met zijn Heer en Heliand is gegaan.
Margriet van de organisatie Humanitas vertelde over de menselijke en de sociale kanten van onze broeder Anne, die ze het laatste jaar goed heeft leren kennen.
Een kind van de Heer is heengegaan, maar hier blijft die lege plaats, dus uw gebed voor zijn vrouw Alice en de familie.
U kunt de hele dienst nog een keer beluisteren, door hier te klikken>>
(Lied Opw. 585 is vervangen door een originele opname van Opwekking)


Overlijden Anne Ellen
In de nacht van donderdag op vrijdag is onze broeder Anne Ellen door zijn Hemelse Vader thuisgehaald. Onze broeder is bij zijn Hemelse Vader, maar hier is een lege plaats. Daarom uw gebed voor zijn vrouw Alice, die alleen achterblijft en voor de kinderen.
De dienst van Woord en Gebed zal a.s. donderdag om 10.30 plaatsvinden.
Aansluitend aan deze dienst is er gelegenheid voor het condoleren van zijn vrouw en de kinderen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.
Klik hier voor de overlijdenskaart >>


Verslag Paasdienst door Myrna Roskam
Zondag 8 april hadden we een leuke paasdienst in de kerk. Eerst werd er gezongen door de zanggroep. Daarna deed de jeugd een soort journaal over de kruisiging en de opstanding. Daarna zongen de kinderen van de kinderkerk een lied. Toen vertelde Marga een verhaal over een parel en een man die dacht dat hij het niet verdiende om bij God te horen. En daarna zong Lynn een lied en toen zongen we met z’n allen een lied. Daarna was er een preek van Martin Vos. Toen zong de jeugdclub een lied samen met de Gideonsbende. Er waren dan ook zwarte stukken papier, daar stonden woorden op die veel in het lied voorkwamen en die hielden ze als dat woord gezongen werd omhoog. Toen sprak de dominee een zegen uit. Toen deelden de kinderen paaswerkjes uit. Het was een versierd doosje met een parel erin. Toen zongen we met z’n allen nog een lied van opwekking en het nummer was 213. Daarna kon je in de kerk nog eten. Er waren een soort van kadetjes en paasbrood en lekkere eitjes, appelsap en sinaasappelsap en ook nog bowl. En voor de kinderen was er nog een chocolade lolly. Het was heel gezellig.


Paasdienst op zondag 8 april
Vanmorgen een feestelijke Paasdienst, waarin weer van alles gebeurde.
De kinderen van de kinderkerk en onze jeugd zongen liederen, NOS verslaggever Bryan Haboldt nam ons mee naar Jerusalem, Marga Maarsen vertelde het Paasverhaal, Martin Vos gaf een korte overdenking, Lynn Kramer zong een sololied, en de muziek en backinggroep begeleide de zangdienst. Na afloop een gezellige Paasbrunch om nog even met elkaar na te praten.
U kunt de dienst weer beluisteren op de pagina kerkdiensten >>

Foto's Paasdienst
Er zijn vanmorgen ook weer foto's gemaakt die u hier kunt bekijken >>


Ledenvergadering 27 maart
De jaarlijkse ledenvergadering is weer gehouden en er waren 81 leden en 5 vrienden aanwezig en deze hoge opkomst betekent dat iedereen zich zeer betrokken voelt bij onze gemeente. Op de vergadering zijn Els Bax en Gertjan Kramer weer herkozen als Diacones en Oudste van de gemeente
Els en ik willen u hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat u weer in ons beiden heeft gesteld!!

Ook is er gekozen voor de verdeling van de 10% regeling. de verdeling is:
EBC "De Schuilplaats" 83 stemmen = € 824,-
GCC Algemeen en Kerk en Vluchteling: 82 stemmen = € 814,-
Zomeracties OM (Teenstreet): 110 stemmen = € 1092,-
Trans World Radio: 82 stemmen = € 814,-
Stichting Open Doors: 66 stemmen = € 655,-Bevestigingsdienst op zondag 11 maart

Vanmorgen een dienst waarin 8 nieuwe leden zijn bevestigd als lid van onze gemeente. De dienst werd vanorgen geleid door onze broeder Freek Keizer. Na het bevestigen van de nieuwe leden hebben we samen het Heilig Avondmaal gevierd. Freek heeft vanmorgen tijdens de prediking gesproken over het Bijbelgedeelte uit Efeze 3 vers 14-21. Al met al een hele fijne en gezegende dienst vanmorgen. De zang werd vanmorgen begeleid door de muziek en backinggroep en u kunt de dienst weer beluisteren op de pagina kerkdiensten >>Overlijden van Ds. P.J. van Hooidonk

Ons bereikte het bericht dat afgelopen dinsdag 28 februari op 81 jarige leeftijd onze oud voorganger, consulent en broeder Ds. Paul van Hooidonk is overleden. We denken in dankbaarheid terug aan de vele jaren dat onze broeder werkzaam is geweest in onze gemeente, daarbij geweldig gesteund door zijn zijn vrouw. Onze gemeente is onder zijn leiding uitgegroeid van een kleine gemeente tot de bloeiende gemeente die onze gemeente nu is.
In 1971 werd onze broeder Paul van Hooidonk consulent van onze gemeente, toen hij als vlootpredikant in Den Helder kwam werken. Ons kerkgebouw stond in de Hoogstraat en dat was een hele fijne periode. De gemeente groeide en op 19 september 1981 betrokken we ons nieuwe kerkgebouw en werd de sleutel van het kerkgebouw aan Ds. van Hooidonk overgedragen en mocht hij het gebouw officieel openen. We denken in dankbaarheid terug, aan al zijn arbeid die hij in onze gemeente heeft mogen verrichten.
De dankdienst voor Ds. P.J. van Hooidonk wordt gehouden in de kapel van de Amandelhof in Zeist, op maandag 5 maart, met aansluitend de begrafenis.
We wensen zijn vrouw, zijn zoon, schoondochter en de kleinkinderen Gods steun en Zijn nabijheid toe in de komende periode.
Voor de overlijdenskaart, klik hier>>

Een kijkje achter de schermen bij de opnamedienst

Iedere zondagmorgen worden er met de computer opnamen van de dienst gemaakt, die daarna op de USB sticks worden gezet. Hieronder een foto met daarop Rob v.d. Graaf en Thijs van Ham.
Een ochtend bij de verspieders op zondag 19 februari
Klaske en Tom v.d. Graaf hebben een stukje geschreven over een ochtend met de verspieders. Een leuk stukje om te lezen met een aantal foto's van deze zondagmorgen. klik hier >>


Dienst op zondag 19 februari
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Freek Keizer bij ons voorging en met ons nadacht op het gedeelte uit Kol. 3 vers 12-17. Vers 17: En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! De zang werd vanmorgen begeleid door de muziek en backinggroep en u kunt de dienst weer beluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Verslag Kerk en Vluchteling
Adri Verschoor heeft een verslag ingestuurd over het Kerstfeest dat de werkgroep Kerk en Vluchteling heeft georganiseerd in december. Het verslag kunt u hier lezen >>


Dienst op zondag 29 januari
Vanmorgen een bijzondere dienst waarin Roberta en Steven bij ons op bezoek waren. We hebben kennis kunnen maken met Steven Saffels, de echtgenoot van Roberta. Ze hebben ons verteld over het afscheid van het midden Oosten, hun huwelijk in Brazilië en Amerika, het afscheid van de vader van Roberta en de nieuwe toekomst met O.M.
Maartje heeft alles prima voor ons vertaald en het was fijn om alles op deze manier te horen en iedereen heeft vanmorgen persoonlijk kennis kunnen maken met Roberta en Steven.
Helaas staat er op de band maar 4 minuten van de presentatie van Roberta en Steven, dus als u vanmorgen niet aanwezig bent geweest moet u het grootste deel van het verhaal helaas missen. Normaal neem ik de dienst altijd zelf met mijn MP3 speler op, maar ik was vanmorgen vergeten om de speler in te pluggen. En dan is natuurlijk extra spijtig dat ook de bandopname vanmiorgen problemen heeft gehad en er dus slechts 4 minuten zijn opgenomen.
Na het verhaal van Roberta en Steven is de dienst voortgezet door onze broeder Cees v.d. Geer. De zangleiding was vanmorgen in handen van Dianna Roskom. De zangdienst en de prediking is wel goed opgenomen en die kunt u, samen met het korte gedeelte van de presentie, beluisteren op de pagina Kerkdiensten >>


Geboorte Julia Roquas
Maurice en Janneke hebben een dochterje ontvangen en ze heet Julia, en is het zusje van Noah. We feliciteren Mauurice, Janneke en Noah van harte met de geboorte van Julia. Ook felicitaties voor Ada Bais met haar twaaalfde kleinkind en met haar natuurlijk alle familie daar omheen.
Het geboorte kaartje van Julia vindt u door hier te klikken >>


Foto's van de Parels
Deze foto's van de Parels had u nog te goed. U kunt ze bekijken op de pagiana van de parels.
Als u de nieuwe foto's nog niet ziet staan dan even op uw toetsenbord op F5 drukken. (verversen van de pagiana)
(Als het goed is dan is dit eenmalig, want ik heb inmiddels de code gewijzigd, waardoor het verversen van de pagina's in het vervolg automatisch gaat). Maar F5 drukken werkt altijd.


Nieuws van het Zendelingen Thuisfront
De laatste afkondiging met nieuws over Maartje en Roberta staat op de zendingspagina >>
Als u het nieuws daar niet ziet staan, dan even op uw toetsenbord op F5 drukken (verversen van de pagina).

Schoonmaakrooster 2012
Ook het schoonmaakrooster heeft een plaatsje gevonden op de website. U vindt hem hiernaast in de rechterkolom.


Doopdienst Lydia van der Oord
Het was vanmiddag weer een feest om als gemeente getuige te mogen zijn van de doopdienst, waarin Lydia van der Oord gedoopt werd op grond van haar getuigenis. Onze broeder Freek Keizer heeft de dienst geleid en onze muziek en backinggroep heeft de samenzang begeleid. We hebben vanmiddag dankbaar gebruik kunnen maken van het gebouw van de Baptisten Gemeente en het is geweldig om zo gastvrij ontvangen te worden!!. Het was een hele fijne dienst en het was ook heel fijn dat de moeder van Lydia vanmiddag ook getuige kon zijn van de doop van Lydia.
Er zijn ook opnamen van gemaakt en u kunt de dienst beluisteren op de pagina kerkdiensten >>
De opnamen met dank aan het geluidsteam van de Baptisten gemeente, die ons vanmiddag prima ondersteund hebben!!Foto's van de Sing-In

Er zijn nog een aantal foto's binnengekomen van het gezamenlijke eten en van de Sing-in, die gehouden is in de Baptisten gemeente. Deze foto's zijn toegevoegd aan de eerdere foto's, klik hier >>


Sing-In Volleybaltoernooi 2012
Het traditionele Sing-In volleybal toernooi is dit jaar weer gehouden in de sporthal de brug. Het was weer een drukte van belang met al die volleyballers en toeschouwers. Enorm fijn om al die teams uit de verschillende kerken uit Den Helder te zien sporten. Het ging soms niet helemaal goed, want Naomi v.d. Horst kwam verkeerd terecht en zij zit nu met haar voet in het gips. Ook ons VEG team liet zich in een bloedstollende finale de hoofdprijs ontglippen, in de allerlaatste seconden. Maar het belangrijkste van zo'n dag is toch de verbondenheid van alle die sportminnende Christenen, uit al die verschillende kerken. Vanavond samen met elkaar eten en dan besluiten met een Sing-In in de Baptisten gemeente.
Van het toernooi zijn ook foto's gemaakt en die kunt u hier bekijken>>


Rooster Bandopnamedienst
Ook rooster van de bandopname staat op de website, u vindt hem hiernaast in de rechter kolom


Nieuwjaarsdag 2012
Vanmorgen op de nieuwjaarsdag hebben we een dienst gehad waarin onze broeder Dick Ossoren bij ons voorging en met ons nadacht over het gedeelte uit Filippenzen 4. De zangdienst werd begeleid door de zang en muziekgroep en u kunt de hele dienst weer beluisteren op onze pagiana met kerkdiensten >>Nagekomen foto kerstnachtdienst.
Ik heb nog een leuke foto ontvangen van de drie schapen die op kerstavond bij de kerk stonden.


Rooster crèche
Ook voor de crèche staat nu het rooster op de website. U vindt hem hiernaast in de rechterkolom.


Foto's kerstnachtdienst
Ik heb nog een aantal foto's ontvangen van de kerstnachtdienst, die u kunt bekijken door hier te klikken >>


Kerstmorgen 25 december 2011
Vanmorgen op de eerste kerstdag hebben we als gemeente het kerstfeest gevierd en stilgestaan bij de geboorte van onze Here Jezus. We hebben vanmorgen bezoek gehad van reporter Brian, die op zoek was naar de achtergronden van Kerst. Aan het eind van zijn zoektocht was reporter Brian zelfs een beetje de evangelist Brian geworden. Onze broeder Leo v.d. Kuijl heeft ons duidelijk gemaakt wat Kerst inhoud en verder was er natuurlijk zang, muziek en de kinderen hadden ook weer hun inbreng. Na afloop stond er een grote tafel gereed met eten om nog even gezellig na te blijven.
De hele dienst kunt u nog een keer afluisteren op de pagina kerkdiensten.

Brian
Reporter & Evangelist Brian

Leo
Leo legt het kerstevangelie uit


Kerstnachtdienst
Welkom geheten door 3 echte schapen hebben we vanavond de kerstnachtdienst gehouden.
Een mooie kerstnachtdienst met veel zang en muziek en een kerstspel. Peter Vaas deed vanavond de Woordverkondiging en u kunt de hele dienst afluisteren, door hier te klikken >>

 Foto's kinderkerstfeest 2011

De foto's zijn uitgezocht en op onze picasa website geplaatst. Klik snel hier om ze te bekijken >>
Als u ook nog eens de foto's van 2008, 2009 en 2010 wilt bekijken kunt u op deze link klikken>>

Kinderkerstfeest 18 december
Vandaag hebben we kinderkerstfeest gevierd. Een feestelijke dienst met enthousiaste kinderen, vaders, moeders, oma's, opa's, ooms, tantes en de natuurlijk onze hele gemeente. Wat hebben de kinderen ons weer een heerlijke morgen bezorgd. De kinderen hebben de laatste weken onder de bezielende leiding van de kinderkerkleiding heel veel werk verzet. Heel veel voorbereiding en heel veel oefenen, maar het resultaat was er!!
U kunt de hele dienst afluisteren op de pagina kerkdiensten >>
.
Als ik de foto's heb uitgezocht dan kunt u die ook bekijken. De eerste foto staat hieronder.

 


Dienst van zondag 11 december
Vandaag een dienst waarin onze broeder Cees v.d. Geer bij ons voorging en met ons nadacht over het bijbelgedeelte uit Lucas 1 vers 35 t/m 46, en in het bijzonder over de zin van Elizabeth: "Waar heb ik dit aan te danken".
De zangleidng was vanmorgen in handen van Wiebren Joekema, die inviel voor de zieke Alice de Vos. U kunt de dienst weer beluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Geboortekaartje Luka Jesse
Op 26 november is Luka Jesse geboren, het zoontje van Jeoren en Miriam Oosterhof. We feliciteren Jeroen en Mariam met hun zoontje en natuurlijk ook Diana Vos als Oma en Hennie Vos als Overgrootmoeder.
Het geboortekaartje kun u hier belijken >>


Oefenen voor de kerstmusical
Met de oudste groep van de kinderkerk zijn we iedere zaterdag al druk aan het oefenen voor de kerstmusical (18 december).
De laatste 2 zaterdagen (10 en 17 december) willen we graag ook met de benjamins, parels en verspieders oefenen.
Voor de benjamins en de parels is het oefenen van 15.30 tot 16.30 op beide zaterdagen.
Voor de verspieders is het van 15.30 tot 17.30! Zij gaan nl meezingen met de liederen uit de musical.
We hopen dat iedereen kan en het anders even wilt doorgeven.
Alvast hartelijk dank voor al jullie medewerking in deze drukke tijd!!Nieuwe foto's en een bedankkaart van de sunshine corner
Ik heb van Dianna Roskam drie foto's gekregen van de Sunshie corner en een eigengemaakt bedankkaartje van een meisje van de Sunshine Corner. U kunt ze hier bekijken >>


Bijbelstudieavond Kees Goedhart
Door de dichte mist die over Nederland hangt heeft Kees Goedhart de Bijbelstudie voor vanavond af moeten zeggen.
Omdat het zo kort voor de Bijbelstudie bekend is geworden hebben we besloten om de avond wel doorgang te laten vinden. We zullen in ieder geval een aantal liederen met elkaar zingen en we zullen wel zien hoe de avond zich verder ontwikkeld. Dus wees welkom vanavond om half 8.

Update zondagavond 20 november:
Vanavond een bijzondere avond gehad in de gemeente. Onze broeder Kees Goedhart was er vanavond niet vanwege de dichte mist, maar we hebben een heerlijke avond gehad. We hebben fijn gezongen, er was volop gelegenheid om zelf liederen op te geven, er waren getuigenissen van broeders en zusters die ons iets persoonljks door wilde doorgeven en ons te bemoedigen. Er werden gedichten voorgelzezen en Renate had een Bijbelquiz voorbereid. Er waren 3 broeders en zusters die om de eer streden, maar ondanks dat de vragen niet eenvoudig waren, maakten geen van drieen een fout. Al met al een hele fijne gezegende avond met een goede opkomst, met als besluit koffie.


Nieuw adres br. Cees v.d. Geer
Zoals u vanmorgen heeft kunnen horen gaat onze broeder Cees en zijn vrouw Henny volgende week verhuizen.
Het nieuwe adres wordt:
Fam. C. v.d. Geer
Jan Bijhouweerstraat 136
1447 GW Purmerend


Bijbelstudie Kees Goedhart, zondagavond 20 november 19.30 uur
Kees Goedhart komt weer naar Den Helder om een Bijbelstudieavond te verzorgen.
Ik heb zojuist van hem het thema gekregen van deze Bijbelstudie.
Hij wil met ons nadenken over het onderwerp: "Gods beloften in bezit nemen", met de achterliggende gedachte dat niet alles vanzelfsprekend is.
De studieavond wordt gehouden zondagavond 20 november om 19.30 uur, in het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente, Burgemeester Houwingsingel 1, te Den Helder.
Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom.


Nieuws van het EBC
Van Klaas v.d. Hoeven van het E.B.C. ontvingen we een mail, waarin hij bekend maakt dat het EBC magazine weer uitkomt. Als u het nog niet heeft gelezen, vindt u hier de link naar het PDF bestand met het EBC magazine >>
Algemene informatie vindt u op de website van het EBC >>

Geboortekaartje Samuël
We hebben een geboortekaartje ontvangen van Samuël. het zoontje van Kimem & Taye.
We wensen de Kimem en Taye Gods zegen toe en u kunt het kaartje hier bekijken >>


Nieuws van de Gideons bende
Van Desiree van Ham heb ik een nieuw stukje en een nieuwe foto ontvangen van de Gideons bende, klik hier >>


Nieuws sunshine corner
Dianna Roskam heeft een verslag geschreven van de sunshie corner middag op 17 september, en dat verslag is nu ook te lezen op de pagina van de sunshie corner, klik hier >>


Nieuws van de Verspieders
Klaske van de Graaf heeft een nieuw stukje voor de Verspieders ingezonden, samen met wat leuke foto's.
Ook is er een stukje geschreven over een gewone zondag bij de verspieders en leuk om te lezen. klik hier >>


Nieuwe nieuwsbrief van Maartje
Afgelopen zondag is de nieuwe nieuwsbrief van Maartje uitgekomen en hij staat ook op de pagina zending, zodat u op de hoogte kunt bliven van Maartje.


Geboorte Linn Elisa Hoekman
Op 9 augustus is Linn Elisa geboren, het dochtertje van Barry en Elma Hoekman, en het zusje van Max.
We feliciteren Barry en Elma met de geboorte van hun dochtertje en natuurlijk ook Ab en Wil Veenstra met hun kleindochter. (Voor Ab en Wil is dit de tweede kleindochter in 1 week, want hun dochter Carla heeft vorige week ook een dochtertje gekregen.)
Voor het geboortekaartje klik hier >>


Extra informatiebrief Roberta
Op de zendings pagina vindt u de extra informatiebrief over Roberta, klik hier >>

Bedank email van R.S.
We hebben een email van R.S. gekregen , naar aanleiding van het besluit om de opbrengst van de zendingsmarkt te bestemmen voor R.S., in verband met alle financiele tegenslagen. Haar reactie kunt u hieronder lezen. Het staat in het engels geschreven, maar ze is enorm dankbaar en ze is er ook nog steeds sprakeloos van, evenals haar aanstaande schoonfamilie.
Ze schrijft: " I am speechless! Wow, I cried when I read this email, and Steven also almost cried when he heard the news. What an incredible gift you are to us! Thank you all so much, so so so much! We can not express how thankful we are and how much this means to us! This is definitely a enormous help towards our wedding and it will indeed help us have a more relaxed and special day!
Steven and I are overjoyed with this news. Please send our love to the entire church and tell them how much this means to us. I am so Glad Maartje will be there with us on our special day and will be able to tell you all in details about how special it will be. I am so excited she is coming, wish you all could come too. Lots of love,
R.S. & Steven

En 's avonds schreef ze nog:
I am still a little bit overwhelmed with this news! It is such an AMAZING blessing! NO words! I hope the church knows how emotional and especial this gestures is to us, beyond anything we can describe!
Steven’s family are also very touched with this gift. My mom had to sit down when I told her. We are all so thankful.Nieuws van de Sunshine Corner
Via de kinderkerkpagina kunt u ook het nieuws van de Sunshine Corner lezen.
Daarin ziet u de bijdragen die in het maandblad hebben gestaan, maar zo heeft u een overzicht van al het nieuws over de Sunshine Corner. Ook de nieuwe bijdragen zullen op de site geplaatst.


Foto's van de zendingsmarkt 28 mei 2011
Vandaag is de zendingsmarkt gehouden en het was weer een hele gezellige dag en voor de kinderen stond er buiten zelfs een enorm springkussen. Er was veel te eten en er waren heel veel leuke activiteiten voor jong en oud. Een hele geslaagde dag en we wachten met spanning op het eindbedrag van deze dag. Van de zendingsmarkt zijn foto's gemaakt en die kunt u bekijken op de picasa fotopagina, klik hier >>
(Na het openen van de picasa webpagina kunt u linksboven de foto's op "diavoorstelling" drukken.)


Update Zendingsmarkt
Er is een email gekomen van onze zendelinge R.S. Ze heeft daarin een positief verhaal over haar getuigenis dat ze afgelopen woensdag gehouden heeft. Er was veel interresse en ze had een aandachtig gehoor. Daar is ze erg dankbaar voor.
Ze had ook nieuws dat niet zo prettig is. Ze probeert haar spulletjes te verkopen maar dat lukt niet. Maar ze heeft dat geld van haar spulletjes hard nodig want dat was bestemd voor haar huwelijk.
En dat is helaas niet het enigste, want haar toekomstige echtgenoot heeft een aanrijding gehad. Gelukkig is hij er lichamelijk goed af gekomen, maar de auto dus niet.
Het zendelingen thuisfront heeft vanavond samen met de kerkenraad besloten om de opbrengst van de zendingsmarkt te bestemmen voor R.S, die haar hele leven in dienst van de Heer heeft gesteld.
Wilt u voor R.S. en haar toekomstige echtgenoot bidden.
We hopen op een hele fijne en gezellige zendingsmarkt en u bent van harte welkom tussen 10 en 2 uur.

We hebben vanavond ook besloten om voor de Logos Hope een extra collecte te houden.

 
Oude Familie berichten
Alle oudere familieberichten zijn van deze pagina verplaatst naar de pagina Familie berichten, waar ze bewaard zullen blijven.