Menu

 

 

Komende week

Dinsdag 9 februar 19.30 uur
Kerkenraadsvergadering

Iedere Woensdag 10.00 uur
Inloop morgen

Iedere Donderdag 20.00 uur
Gemeente Bidstond

Zondag 14 februari 10.00 uur
Bevestigingdienst nieuwe leden
Heilig Avondmaal
Voorganger: Freek Keizer
Oudste: Martin Vos

 

Agenda
Klik hier voor de agenda

Nieuw:
Jaarkalender


Roosters:
Rooster Muziek & Backinggroep
(incl meezingen kinderen)

Rooster kinderkerk

Rooster jeugdclub

Rooster geluidsopname dienst

Schoonmaakrooster 2016

Nieuwe informatie kan aangeleverd worden via:
vegdenhelder@quicknet.nl

Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente te Den Helder. Iedere zondagmorgen om 10.00 uur is er een samenkomst met veel muziek, zang, aanbidding, gebed en prediking. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kop koffie. U bent van harte welkom in onze gemeente en we zijn ervan overtuigd dat u zich snel thuis zult voelen.

 

 

Dienst op zondag 7 februari
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Cees v.d. Geer bij ons voorging, en met ons heeft nagedacht over het Bijbelgedeetlte uit 2 Timotheus 2 vers 14 t/m 26. De zang werd weer begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst weer afluisteren, via de pagina Kerkdiensten >>.


Kinderkerk nieuws
Het mieuwe maandblad komt pas volgende week uit, maar het stukje vanuit de kinderkerk kunt u hier alvast lezen. Een link naar de stukjes uit het maandbald vindt u ook op de pagina van de kinderkerk.
Er zijn zondag 31 januari ook een aantal foto's gemaakt in de kinderkerk, bij de adelaars, die een ochtend lekker aan het knutselen zijn geweest. De foto's kunt u bekijken op de pagina van de adelaars >>


Volleybaltoernooi 2016
Vrijdagavond is het volleybaltoernooi gestart en onze jeugd heeft zich uitstekend verweerd en zijn deze vrijdagavond eerst geworden!
Vandaag zaterdag het hoofdtoernooi en het was weer een gezellige dag en er waren 3 teams van onze gemeente actief. Het toernooi is nog in volle gang, maar de foto's van vanmiddag kunt u hier bekijken >>

Inmiddels is het toernooi afgelopen en VEG-2, zie foto hieronder, is tweede geworden. Het team VEG-1 is als derde geeindigd en VEG-3 dat in de recreatie pool uitkwam is daarin tweede geworden. Dus een hele fraaie prestatie van onze 3 teams. En daarbij is ons jeugdteam vrijdagavond dus eerste geworden, dus de toekomst ziet er goed uit.

 


Dienst op zondag 3 januari
Dit is de eerste dienst van het nieuwe jaar en we mogen elkaar een heel gezegend 2016 toewensen.
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Age ten Napel bij ons voorging en met ons heeft nagedacht over het Bijbelgedeelte uit Lucas 16 vers 1-18.De zang werd weer begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst weer afluisteren, via de pagina Kerkdiensten >>


Reisverslagen Renske Laagland Winder
Zoals u weet is Renske in oktober afgereisd naar Kumbo, een stad in Kameroen. Renske houdt van haar reizen regelmatig een reisblog bij (inmiddels heeft ze al 9 verslagen geschreven), en deze reisverslagen kunt u hier vinden >>


Kerstdienst
Vanmorgen de kerstdienst op de eerste Kerstdag. Een dienst waarin Piet Bras ons bepaalde bij:"Sporen van het Koninkrijk". Lynn, Annabel en Esther zongen een mooi lied en Martin Vos heeft vanmorgen de Woordverkondiging gedaan aan de hand van Jona 4.
De zang werd weer begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst weer beluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Kerstnachtdienst
Het was een mooie kerstnachtdienst, en de laatste plaatsen waren vanavond bezet. Geweldig om te denken aan de kerstnacht dat onze Heiland is geboren. Er is veel werk verzet bij de voorbereiding van deze kerstnachtdienst en iedereen die heeft meegewerkt, hartelijke dank.
Als u er niet bij kon zijn kunt u de dienst hier beluisteren >>
Er is ook een filmpje van Lynn, Annabel, Jaleena en Esther, klik hier >>Zondag 20 december
Vanmorgen met elkaar het kerstfeest met de kinderen gevierd. En een feest was het vanmorgen!
Wat hebben de kinderen en de kinderkerkleiding er dit jaar weer een feest van gemaakt.
Geweldig om te zien, al die blijde gezichten.
Ik heb vanmorgen een aantal foto's gemaakt die op onze foto website zijn geplaatst.
U kunt de dfoto's van het kinderkerstfeest hier bekijken, Klik hier >>

De dienst kunt u beluisteren op de pagina kerkdiensten >>Nieuwsbrief Maartje augustus - november
Er is weer een nieuwe nieuwsbrief van Maartje >>
Haar vorige nieuwsbrieven kunt u nog nalezen op de Zending pagina >>


Zondag 29 november
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Peter Wijgaarden bij ons voorging en met ons heeft nagedacht over het het verhaal van Simson, aan de hand van het Bijbelgedeelte uit Richteren 13 en verder.

Door een technisch probleem zijn de mededelingen vanmorgen niet opgenomen en daardoor mist u de mededeling die Ton v.d. Graaf vanmorgen deed over Klaske. En ook het aansteken van de eerste adventskaars, met gedichtje door Carlijn Vos is helaas niet opgenomen.
In het kort de mededeling/het getuigenis van Ton v.d. Graaf:
Ton vertelde dat Klaske twee weken geleden heftige hoofdpijn kreeg en in het ziekenhuis werd opgenomen. De MRI scan liet een grote tumor in haar hoofd zien. In het ziekenhuis verslechterde haar situatie plotseling en Klaske raakte in een coma. De familie werd geroepen om afscheid van Klaske te nemen.
Maar gelukkig kwam Klaske weer bij en werd ze naar Alkmaar overgebracht voor een operatie. De tumor was zo groot dat de artsen volgens het bestaande protocol maar 50% konden weghalen. Het meest gevaarlijke stukje van de tumor konden ze wel weghalen, omdat dat goed te bereiken was.
Na de operatie hoorden ze dat de chirurg wel 70% van de tumor had verwijderd, waarbij het gevaarlijkste gedeelte van de tumor geheel is weggehaald.
Ton sprak vanmorgen over twee wonderen die hij en de familie hebben ondervonden. Ten eerste dat Klaske gespaard is gebleven en weer was bijgekomen uit haar coma. Het tweede wonder is dat de operatie zo goed is gelukt. Het gezin ondervindt de kracht van het gebed en ze vragen om Klaske in het gebed te blijven gedenken. Ton en het gezin leggen Klaske in het volle vertrouwen in de handen van onze Heer.

u kunt de dienst weer afluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Nieuws van de Sunshine Corner
Er is weer nieuws over de sunshine corner klik hier >>


Dienst van zondag 15 november.
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Piet de Jong bij ons voorging en met ons heeft nagedacht over de Bijbelgedeelten uit Exodus 3: 7-11, Exodus 4: 10-16 en Matt. 28: 16-20. Het thema was "Ga dan heen" en dit thema sloot goed aan bij het thema van vorige week "Discipelen zijn en maken".
Onze broeder Piet de Jong had vanmorgen zijn kleindochter Suriëlle Demming meegenomen, die werkzaam is in het kindertehuis Reoboth in Zuid Afrika. Suriëlle is voor verlof terug in Nederland en ze heeft vanmorgen in het kort iets verteld over haar werk in Afrika. Als U meer wilt lezen over Suriëlle en haar werk in Zuid Afrika kunt u dat lezen in haar nieuwsbrief, die u hier vindt >>
De zang en muziek werd vanmorgen weer begeleid door de muziekgroep en u kunt de hele dienst weer naluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Suriëlle op 17 oktober 2015 in Zuid Afrika verloofd met Luke Wiles


Groeten van Joost en Ria
Joost en Ria Scheffer zijn alweer 3 weken geleden vertrokken naar de Kanarische Eilanden. Ze hebben het goed naar hun zin en alles begint zijn plekje te krijgen schrijven ze. En ze beluisteren via onze website de kerkdiensten en zo blijven ze toch met ons verbonden. Als u ze een kaartje wilt sturen: Hun adres is:
Marazul
Calle moncelino camacho abad 5
35660 Corralejo
Fuerteventura.


Overlijden zuster Trijntje Keizer-Bruins
Op zondag 18 oktober is onze zuster Trijntje Keizer op de leeftijd van 92 jaar naar haar Heer en Heiland gegaan. We denken in dankbaarheid terug aan al die jaren die ze met ons heeft opgetrokken in de gemeente.
De laatste jaren kwam onze zuster vanwege haar hoge leeftijd niet meer in de gemeente, maar dankzij de bandjes en later de USB sticks voelde onze zuster zich altijd bij de gemeente betrokken.
Boven haar kaart staat de tekst uit Romeinen 8 vers 38 en 39: Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
Aanstaande donderdag om 11.15 uur is er gelegenheid tot condoleren in de gemeemte. Om 12 uur begint de dienst van Woord en Gebed en aansluitend is de begrafenis.
Voor de kaart klik hier >>

Dienst van Woord en Gebed Trijntje Keizer
Donderdagmiddag 22 oktober was de dienst van Woord en Gebed voor onze zuster Trijntje Keizer. ALs u niet in de gelegenheid was om daar bij te zijn, kunt u hem hier afluisteren >>


Nieuwe verslagen en foto's kinderkerk
Zondag 27 september zijn er in de kinderkerk twee verhalen verteld. Bij de Zwaluwen ging het over de toren van Babel en bij de Adelaars over de Barmhartige Samaritaan. Er zijn eenaantal foto's gemaakt, die u kunt bekijken op de pagina's van de Adelaars en van de Zwaluwen.


Aanpassing van de kinderkerk pagina's
Er zijn dit jaar een aantal wijzigingen in de kinderkerk en daardoor zijn de kinderkerk pagina's aangepast. De kinderkerk werkt nu met twee groepen, de Zwaluwen en de Adelaars. U kunt dat allemaal bekijken op de pagina van de kinderkerk, waarin een aantal linken staan naar de onderliggende pagina's van de Zwaluwen en de Adelaars. U kunt daar ook nog de oude foto's en verslagen lezen.
Ook is er de wens om de stukjes van de kinderkerk uit ons maandblad op de website te plaatsen en die link vindt u ook op de kinderkerk pagina, aan de rechterkant.


Nieuwsbrief Maartje
Maartje heeft weer een nieuwe nieuwsbrief geschreven, die u hier kunt lezen >>


Zondag 30 augustus
Vanmorgen hebben we kennis gemaakt met onze broeder Oscar Lohuis, die vanmorgen voor de eerste keer bij ons in de gemeentre is voorgegaan. Onze broeder heeft met ons nagedacht over gedeelten uit de bergrede, met als thema "Bevrijd van jezelf." n.a.v. Math. 6 vers 1-6 en 16-18.
De zang werd begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst weer afluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Zondag 16 augustus
Vanmorgen een hele fijne samenkomst waarin veel is gebeurd. Ten eerste heeft een grote groep van onze jeugd, die meegeweest is naar Teenstreet in Offenburg in Duitsland, ons iets laten zien en laten ervaren over Teenstreet. Dit aan de hand van een sketch met een kartonnen huis en met behulp van een powerpoint presentatie met foto's. Dat alles bij elkaar gepraat door Mike en Daan-Peter. Geweldig dat onze jongemensen zich gedurende de vakantie zo inzetten in dienst van onze Heer. Daarna kwamen de deelnamers aan het Texelkamp aan de beurt en heeft Daan-Peter ons bijgepraat en ons iets laten zien door middel van een powerpoint presentatie. Heel fijn om te zien hoe onze jonge kinderen het texelkamp hebben beleefd. We hebben de foto's gezien van de groepjes bij het houden van de stille tijd, en de gezelligheid met de groep. We zijn dankbaar dat zo grote groep van jonge mensen zich een paar weken hebben ingezet voor dit mooie werk. Fijn dat ze dit hebben laten zien vanmorgen.

Daarna heeft onze broeder Freek het Woord gebracht in de gemeente. De overdenking die onze broeder Freek had voorbereid werd weggedaan en Freek liet zich vanmorgen leiden door Gods Geest. Daarna hebben we samen met elkaar het Heilig Avondmaal gevierd. De muziek werd weer begeleid door onze Muziekgroep en U kunt de dienst beluisteren op onze pagina kerkdiensten.


Zondag 10 mei en opdragen Hosea
Vanmorgen een dienst waarin Hosea Cornelis de Vos is opgedragen in het midden vn de gemeente. Onze brooeder Richard de Vos mocht Hosea vanmorgen opdragen en dat was een feestelijke gebeurtenis. Daarna heeft onze broeder cees v.d. Geer met ons nagedacht over twwe schriftgedeelten: Johannes 17 vers 1-7 en Psalm 63 vers 1-5. De zang werd begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst weer afluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Afscheidsdienst van Lydia van der Oord
De afscheidsdienst van onze ziuster Lydia was een indrukwekkende en emotionele dienst. Heel veel mensen waren vandaag aanwezig om stil te staan bij Lydia en daarbij Ronald, Demi en de familie te ondersteunen bij dit enorme verlies. In de emotionele toespraken zijn veel mooie herinneringen opgehaald. We hebben tussen de toespraken muziek gehoord die Lydia had uitgekozen. Heel mooi en emotioneel was het lied dat Demi op de piano speelde en het gitaar-duet van Demi met Julia, die samen het lied zongen “Ik mis je”. Ook Wendy van Vaesen speelde een mooi lied op de gitaar. De dienst werd geleid door onze broeder Freek Keizer en de muziekgroep begeleide samenzang.
Ronald heeft daarna heel veel mooie herinneringen opgehaald aan Lydia.
We weten dat Lydia nu bij haar Hemelse Vader is, maar wilt U blijven bidden voor Ronald, Demi, de familie en haar vele vrienden. De dienst kunt u beluisteren op de pagina kerkdiensten >>


De overlijdenskaart van Lydia van der Oord
Hier vindt u de Overlijdenskaart van Lydia >>

Overlijden Lydia van der Oord
Donderdagavond, 30 april, is onze zuster Lydia v.d. Oord overleden en naar haar Heer en Heiland gegaan.
Heel verdrietig en een enorm gemis voor haar man Ronald en voor haar dochter Demi. We mogen Ronald en Demi, de familie, en iedereen die erom heen staat opdragen in het gebed. En bidden om Zijn troost en Zijn nabijheid in deze komende moeilijke tijd.
Condoleren en afscheid nemen:
Donderdagavond, 7 mei, zal er gelegenheid zijn tot condoleren en afscheid nemen in ons kerkgebouw, van 19.00 tot 21.00 uur. De Bidstondavond zal om die reden deze week geen doorgang vinden.
Afscheidsdienst voor Lydia:
De afscheidsdienst wordt vrijdag gehouden in ons kerkgebouw. De aanvang is 12.00 uur.


Geboortekaartje Luca Immers
We hebben het geboortekaartje ontvangen van Luca Immers, het zoontje van Stefan en Mandy Immers. We feliciteren Stafan en Mandy van harte met de geboorte van hun zoon. En ook felicitaties voor Klaske en Ton, en voor Rob en Tom. Voor het geboorte kaartje klik hier >>


Aanvulling Bijbelstudie Leendert Post
Onze broeder Leendert Post heeft de Bijbelstudie van zondagavond als een PDF naar ons opgestuurd. Dan kunt u de studie nog eens rustig nalezen en gebruikjen als naslagwerk. U kunt hier klikken om hem te lezen >>


Bijbelstudie Leendert Post op 26 april
Zondagavond 26 april heeft onze broeder Leendert Post een Bijbesltudie gegeven met als thema: "Aangenaam kennis te maken, Paulus is mijn naam!" Leendert heeft ons in vogelvlucht meegenomen door alle brieven van Paulus.
U kunt de Bijbelstudie beluisteren door hier te klikken >>


Zendingsmarkt 2015
De zendingsmarkt was zoals alle jaren weer gezellig en druk bezocht. Er was weer van alles te doen.Veel kraampjes met leuke dingen, spelletjes voor de kinderen, het rad van fortuin, de veiling, gebakken vis, en heel veel lekker eten.
Er zijn weer wat foto's gemaakt en die kunt u hier bekijken >>


Onderhoud van de website.
Ik ben bezig met het onderhoud van de website. Dat betekent opruimen en veel oude verslagen en oude onderwerpen weggooien.Maar zoals altijd bij het opruimen kom je dingen tegen die je wilt bewaren, en dat is nu niet anders. Daarom heb ik een pagina gemaakt waar ik wat leuke en interessante onderwerpen heb bewaard.
Dat is de pagina terug kijken >>.
De oudere familieberichten, zoals overlijden en geboorten, kunt u terugvinden op de pagina familie berichten.


Geboren Isabela Saffels
Zoals vanmorgen al werd afgekondigd, zijn Roberta en Steven Saffels verblijdt met de geboorte van een dochtertje, Isabela. Op facebook heeft Roberta haar omslagfoto gewijzigd en ze schrijft hoe blij is is met de geboorte van haar dochtertje. We feliciteren Roberta en Steven van harte met de geboorte van hun dochtertje, en hieronder ziet u haar foto.Geboortekaartje van Hosea Cornelis de Vos
Het kaartje is ontvangen en kunt u hier bekijken >>


Foto en Film van de doopdienst
Ik heb een aantal foto's en een paar filpjes ontvangen van de geweldige doopsienst van zondagmiddag.
De foto's heb ik geplaatst op onze foto website >>

Voor het bekijken van de filmpjes vindt u hier de links:
Voor mobiele telefoons: Denk om je data tegoed, want de filmpjes zijn ca. 100 MB per filmpje.
Filmpje 1 van het dopen >>
Filmpje 2 van het dopen >>
Filmpje van het lied dat Jaleena en Jolande hebben gezongen >>


Doopdienst zondag 29 maart
Vanmiddag een geweldige doopdienst waarin Gerbrand, Renske, Jolande, Jaleena, Sabine, Evelien en Naomi op grond van hun getuigenis zijn gedoopt. De belangstelling voor deze doopdienst was overweldigend en we zijn blij dat zoveel broeders en zusters hier getuige van zijn geweest. De eigen muziekgroep begeleide de zang en Arnold heeft de Woordverkondiging gedaan.
We zijn blij met de medewerking van de Baptisten Gemeente "Het Lichtbaken" die hun kerkgebouw voor onze doopdienst ter beschikking hebben gesteld. En natuurlijk ook heel veel dank aan de broeders en zusters van "Het Lichtbaken" die de hele middag in touw zijn geweest voor het geluid, de koffie en alle andere zaken die moesten gebeuren. Van deze dienst zijn ook weer geluidsopnamen beschikbaar, die u kunt afluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Geboren Hosea Cornelis de Vos
Vanmorgen vroeg, zaterdag 28 maart, is Hosea Cornelis de Vos geboren, het zoontje van Geert en Corriadne.
We feliciteren Geert en Corriadne van harte met de geboorte van hun kindje en natuurlijk ook de grootouders en verdere familie. Een geboortekaartje is er nog niet, maar op facebook stond al een mooie foto van Hosea Cornelis.


Ledenvergadering 23 maart
Afgelopen maandag hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Het was een druk bezochte vergadering met 84 leden en 6 vrienden. Een geweldigde opkomst en dat is fijn dat we zo betrokken zijn bij onze gemeente. Zowel onze broeder Eric van Lawick van Pabst als onze zuster Clary van Saarloos waren dit jaar aftredend en beiden zijn weer met grote meerderheid herkozen als resp. Oudste en Diacones.
Ook is er weer gestemd voor de verdeling van de 10% regeling, waarvoor €4400,- beschikbaar was.
Verdeling 10%:
Sunshine Corner: € 1295 ; Logos Hope: € 817 ; Trans World Radio : €993 ; en Breng de Joden thuis: € 1295,-


Teammiddag Kinderkerk 8 maart
Op 8 maart is er een teammiddag gehouden voor de kinderkerkleiding en daar heb ik wat foto's van toegestuurd gekregen, die u kunt bekijken op onze picasa website, klik hier >>


Bijbelstudie Kees Goedhart
Vanavond 15 maart heeft onze broeder Kees Goedhart een Bijbelstudie gegeven over het onderwerp "Kleine oorzaken, grote gevolgen". Een leerzame Bijbelstudie die u hier weer kunt beluisteren.
De volgende Bijbelstudieavond is alweer vastgelegd en die staat gepland voor 15 november 2015, ook dan weer om half 8. Schrijf deze avond alvast weer in uw agenda.


Zondag 8 februari
Vanmorgen een bijzondere dienst waarin Maartje de Vos is uitgezonden als zendelinge op de Logos Hope, waar zij de komende 2 jaar op zal meevaren. In deze dienst is ook Daan Peter "uitgezegend" voor zijn reis naar de Sunshine Corner op de Filippijnen van 3 weken. Tenslotte waren Pim en Jacqueline Diruex vandaag 25 jaar getrouwd en we hebben hun beide een lied toegezongen.
De prediking ging vanmorgen over het Bijbelgedeelte in Exodus 33 vers 12 t/m 17.
De zang werd weer begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst weer afluisteren op de pagina kerkdiensten >>

Nieuwsbrief Maartje de Vos
De nieuwste nieuwsbrief van Maartje de Vos, februari 2015, kunt u hier lezen >>

Overlijden zuster Rosalina Laagland Winder
Donderdag 29 januari is onze zuster Rosalina Laagland Winder op de leefftijd van 87 jaar naar haar Heer en Heiland gegaan. We denken in dankbaarheid terug aan al die jaren die ze met ons heeft opgetrokken in de gemeente.
Ondanks haar hoge leeftijd kwam zij altijd trouw in onze gemeente, totdat ze enkele weken geleden in het ziekenhuis werd opgenomen. Onze zuster laat een lege plaats achter en we mogen de kinderen en de hele familie opdragen in gebed. Voor de overlijdenskaart, klik hier >>
De afscheidsdienst van onze zuster wordt gehouden op woendag 4 februari, om 11 uur in ons kerkgebouw.
De afscheidsdienst kunt u hier afluisteren >>


Bevestiging van 12 nieuwe leden op 18 januari

Er zijn weer een groot aantal foto's toegestuurd, en die kunt u hier bekijken >>


Bevestigingsdienst zondag 18 januari
Vanmorgen de bevestigingsdienst, waarin 12 broeders en zusters zijn bevestigd als lid van onze gemeente: René en Sandra van Batenburg, Sybrand en Tineke Hulleman, Martin en Heidi Vos, Jan en Joke van Marion, Chris en Sandra Simons, Rebecca Vos en Frank de Vos. De dienst werd geleid door onze broeder Freek Keizer en we hebben ook in deze dienst het Heilig Avondmaal gevierd. De liederen in de dienst waren uitgezocht door de nieuwe leden. Het was een fijne dienst, waarin de nieuwe leden ons hebbben verteld waarom ze lid van de gemeente wilden worden.
De zang werd vanmorgen weer begeleid door de muziek en backinggroep en u kunt de dienst beluisteren op de pagina kerkdiensten >>


 

 

Oude Familie berichten
Alle oudere familieberichten zijn van deze pagina verplaatst naar de pagina Familie berichten, waar ze bewaard zullen blijven.