Menu

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Let op!!
Dit is de oude website van de VEG Den Helder.
Deze site wordt niet meer bijgehouden, maar blijft nog bestaan om nog eens terug te blikken.

Klik hier, om naar de nieuwe Website te gaan >>

 

 

Welkom

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente te Den Helder. Iedere zondagmorgen om 10.00 uur is er een samenkomst met veel muziek, zang, aanbidding, gebed en prediking. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kop koffie. U bent van harte welkom in onze gemeente en we zijn ervan overtuigd dat u zich snel thuis zult voelen.

 

 

Start VEG op zaterdag 30 september
De start van het nieuwe seizoen is zaterdag ingeluid met een gezellige startmiddag. We begonnen met Koffie, thee, limonade en gebak. Daarna was er een fietsspeurtocht georganiseerd langs de verschillende kerken in Den Helder. Ook was er een gouden tijden sing-in waar we de oudere liederen hebben gezongen. Na afloop hebben we samen met elkaar heerlijk gegeten met een ijsje toe.
Chris Simons heeft een aanta foto's gemaakt, die in een filmje zijn verwerkt, klik hier >>


Dienst zondag 1 oktober
Vandaag was het een feestelijke dienst waarin 5 broeders en zusters zijn bevestigd als lid van onze gemeente: Gert en Hettie Middeljans, Jan en Gerry Terpstra en Ger v.d. Haagen.
De Woordverkondiging vanmorgen werd verzogd door onze broeder Gerben van de Groep. Het thema was werk in uitvoering, naar aanleiding van de schriftgedeelten Psalm 127:1-5 ; Spreuken 21:31 ; Genesis 11:1-9 ; 1 Kon 5:17 en 6:7 ; Efeze 2: 19-22 ; 1 Kor 3:9-17 en 1 Petrus 2:4-7.
De zang werd weer begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst weer afluisteren via de pagina kerkdiensten >>Afscheidsdienst broeder Hali
Vandaag is de afscheidsdienst voor onze broeder Rinus Hali gehouden. Een dienst waarin de kinderen en kleinkinderen iets verteld hebben over hun vader en opa. Onze broeder Freek Keizer heeft de dienst geleid en u kunt de dienst hier beluisteren >>

Overlijden broeder Hali
Zaterdag 24 juni is plotseling onze broeder Rinus Hali, op 87 jarige leeftijd overleden en naar zijn Heer en Heiland gegaan. Een enorm verlies en verdrietig voor onze zuster Hali, die zo plotseling haar man moet missen. Daarom uw gebed voor onze zuster en voor de hele familie Hali.
Vrijdagmorgen 30 juni is er gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren van 10.00 uur tot 10.45 uur.
Aansluitend de afscheidsdienst voor onze broeder Rinus Hali, die begint om 11.15 uur.
Na de dienst is aansluitend de begrafenis op de R.K. begraafplaats St. Jozef aan de Jan Vervailleweg te Den Helder.
Een link naar de overlijdensadvertentie vindt u hier >>


Overlijden zuster Muntjewerf
Zaterdag 17 juni is onze zuster Muntjewerf overleden op 94 jarige leeftijd en naar haar Heer en Heiland gegaan. Onze zuster kwam i.v.m. haar hoge leeftijd al geruime tijd niet meer in de samenkomsten, maar ze bleef wel betrokken bij de gemeente.
De overlijdensadvertentie kunt u hier vinden >>


Informatieavond Maartje de Vos, op 7 mei 2017.
Maartje de Vos houdt zondag 7 mei, om 8 uur, een gezellige avond. Ze noemt het zelf: Verhalen, Vragen, Verrassingen-avond. Dus u bent van harte welkom.


Zendingsmarkt 20 mei 2017
Op 20 mei wordt er weer de traditionele zendingsmarkt georganiseerd, waaraan heel veel broeders en zusters hun steentje bijdragen. Altijd weer een gezellige dag met veel en lekker eten, spelletjes, kraampjes, rad van fortuin, kapsters, visbakkers enz.
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 20 mei, vanaf 10 uur.


Dienst op zondag 23 april 2017
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Martin Vos is bevestigd als Oudste van onze gemeente. Freek heeft in deze dienst ook Arnold bedankt, die in verband met zijn leraren-studie het ambt van Oudste heeft neergelegd. Onze broeder Cees v.d. Geer ging vanmorgen bij ons voor en heeft met ons nagedacht over Johannes 20 vers 19-29. De zang werd weer begeleid door onze muziekgroep en u kunt de dienst afluisteren op de pagina kerkdiensten >>

Er zijn nog een paar foto's toegestuurd, die u hieronder kunt bekijken.


Bedanken van Arnold en Margreet


Bevestigingsvragen voor Martin en HeidiPaasdienst 2017
De Heer is Waarlijk opgestaan
Vanmorgen een feestelijke Paasdienst, waarin we fijn hebben gezongen, hebben geluisterd naar een lied van de kinderkerk, gekeken naar een sketch van de jeugdclub, geluisterd naar een lied dat Annabel en Lynn hebben gezongen onder begeleiding van Esther.
Onze broeder Wil de Knijff heeft vanmorgen de Woordverkondiging gedaan, met als voorbeeld de Metamorfose van Rups naar een vlinder.
U kunt de dienst weer afluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Ledenvergadering 27 maart 2017
De ledenvergadering was druk bezocht en dat betekent dat iedereen zich betrokken weet bij de gemeente. Er waren 86 leden en 6 vrienden aanwezig.

Aan het begin van de vergadering hebben we stilgestaan bij het plotselinge overlijden van de moeder van Martin Vos. We dragen Martin, Wendy en de kinderen op in het gebed.
Voor overlijdenskaart van zr. Vos-Kikkert klik hier >>

Terugkerende punten op de vergadering zijn altijd de verkiezing van kerkenraadsleden en de verdeling van de 10% regeling.
Freek Keizer en Martin Vos waren aftredend en hadden zich beiden weer herkiesbaar gesteld. De kerkenraad was al enige jaren onderbezet en daarom is het fijn dat Martin Vos (uit Julianadorp) bereid is gevonden om zich verkiesbaar te stellen, voor het ambt als Oudste. Freek Keizer, Martin Vos (Sint Maartensbrug) en Martin Vos (Julianadorp) zijn door de ledenvergadering gekozen als Oudsten van de gemeente.

Er is gestemd voor de verdeling van de 10% regeling, door de leden en de vrienden.
De 10% regeling houdt in dat we 10% van onze inkomsten, naar Bijbels pricipe, beschikbaar stellen voor doelen buiten onze gemeente.
De verdeling is als volgt:
Ds. Naim Khoury in Bethlehem: 103 stemmen € 1527
Sunshine Corner: 96 stemmen € 1423
Kerk en Vluchteling: 88 stemmen € 1305
Dorcas voedselpakketten Oekraine: 84 stemmen € 1245


Geboortekaartjes
U heeft nog een tweetal geboortekaartjes tegoed, die wel op ons publicatiebord waren geprikt waren, maar nog niet op de website te lezen waren.

Op 9 december 2016 is Sem Dailey geboren, het zoontje van Joost & Elma, en het broertje van Max en Linn. (En natuurlijk de kleinzoon van Ab & Wil Veenstra)
Klik hier voor het kaartje van Sem >>


En op 9 januari is Tess geboren, het dochtertje van Stefan en Mandy, en het zusje van Luca. (En natuurlijk de kleindochter van Ton & Klaske v.d. Graaf)
Klik hier voor het kaartje van Tess >>


Afscheidsdienst broeder Wessel Laagland Winder
Vandaag, 10 januari, hebben we afscheid genomen van onze broeder Wessel, in een afscheidsdienst waarin onze broeder Freek Keizer voorging. Het was een indrukwekkende dienst waarin Petra en Renske iets hebben verteld over hun vader. Verder heeft de commandant van het Marine Bewakingskorps een toespraaak gehouden en heeft het Christelijk mannenkoor een drietal liederen gezongen. U kunt de dienst hier beluisteren >>.

Overlijden broeder Wessel Laagland Winder
Donderdag 5 januari is onze broeder Wessel Laagland Winder, op de jonge leeftijd van 54 jaar, thusgehaald door zijn Heer en Heiland. Een grote lege plaats blijft achter, voor zijn vrouw Teuni, de kinderen en familie. We wensen hen allen Gods Zegen en zijn nabijheid toe en we mogen hen opdragen in ons gebed.
De tekst op de kaart: "Wie in mij geloofd, zal leven" Johannes 11 vers 25b.
Dinsdag 10 januari is er van 09.30 tot 10.15 uur gelegenheid om de familie te condoleren. Aansluitend is om 10.30 de afscheidsdienst en de begrafenis op de algemene begraafplaats in Huisduinen.
Voor meer informatie kunt u de advertentie lezen >>


Kerstnachtdienst 2016
De kerstnachtdienst was door de JOVO bijbelgroepen zeer goed georganiseerd en er was een grote opkomst.
Er zijn een aantal foto's gemaakt die u hier kunt bekijken >>
Annabel en Lynn hebben het lied Marry did you know, met Esther aan de piano. Hiervan kunt u een filmpje bekijken >>
Er is ook een lied gezongen door Saghar, Saeid en Saman, in Farsi, en dat lied kunt u hier bekijken >>


Kinderkerstfeest 2016
Vandaag, 18 december hebben we met elkaar het kinderkerstfeest gevierd. We hebben weer kunnen genieten van het enthousiasme van de kinderen. Geweldig om te zien hoe de zwaluwen zich hadden voorbereid op het kerstfeest en ons dat lieten zien met verhalen bij de kerststal. En dan de musical met het reclame bureau, de kapsalon en de kerk. Heel creatief om dat te bedenken en uit te voeren. Tot slot had Marga nog een kort kerstverhaal. Kortom een geweldig kerstfeest werd ons voorgeschoteld en iedereen hartelijk bedankt voor de inzet.
De dienst kunt u ook beluisteren >>
De foto's van het kinderkerstfeest kunt u hier bekijken >>

 


Verhuiskaart Simone Buitink
We hebben een verhuiskaart ontvangen van onze zuster Simone Buitink.
We wensen Simone Buitink Gods Zegen toe in haar nieuwe woonplaats en we zullen haar missen in Den Helder. Maar in de begeleidende mail staat dat ze af en toe wel eens een zondag naar Den Helder komt om de dienst te bezoeken.


Geboortekaartje Eva Vaas
Een feestelijk bericht van Peter en Bakytgul Vaas. Op 30 November is hun dochtertje Eva geboren. We feliciteren Peter en Bakytgul van harte en natuurlijk ook de ouders en familie.

 


Trouwen Gert Middeljans en Hettie Kroezen
Zoals vanmorgen is afgekondigd gaan Gert en Hettie op 11 november 2016 trouwen en hun huwelijkskaart kunt u hier lezen, klik hier >>


Afscheidsdienst zuster Ria Slikker
Vrijdagmiddag, 28 oktober, hebben we afscheid genomen van onze zuster Ria Slikker, in haar afscheidsdienst waarin onze broeder Freek Keizer voorging. De kinderen en kleinkinderen hebben veel herinneringen opgehaald en er is veel gezongen in de dienst. U kunt de hele dienst afluisteren, klik hier >>

Overlijden zuster Ria Slikker
Zondag 23 oktober is onze zuster Ria Slikker op de leeftijd van 85 jaar naar haar Heer en Heiland gegaan. Ze is voor eeuwig thuis bij haar Heer en Heiland. Onze zuster laat een lege plek achter en daarom uw gebed voor Jan Slikker, kinderen en kleinkinderen.
Aanstaande vrijdag, 28 oktober is er van 10.30 uur tot 11.30, in ons kerkgebouw, gelegenheid om afscheid van haar te nemen en de familie te condoleren. De afscheidsdienst zal beginnen om 12 uur, en onze broeder Freek zal deze dienst leiden. Aansluitend aan de dienst is de begrafenis op de algemene Begraafplaats te Huisduinen.
Voor de kaart van onze zuster Ria Slikker, klik hier>>


Jolanda Bras in Oeganda
Jolanda is inmiddels weer thuis, maar ze heeft tijdens haar reis een reisblog bijgehouden waarin u haar avonturen en belevenissen kan lezen. Het adres van Jolanda's reisblog is: http://watotoblog.nl/


Dienst op zondag 2 oktober 2016
Vanmorgen een feestelijke dienst waarin Marin, Anita, Amy, Mandy, Saghar en Belgeis zijn bevestigd als leden van onze gemeente en waarin Mandy ook belijdenis heeft gedaan. Na de bevestiging van de nieuwe leden heeft onze broeder Cees van de Geer de Woordverkondiging gedaan naar aanleiding van Richteren 11 vers 30-40. De zangdienst werd weer begeleid door onze muziekgroep en u kunt de dienst weer beluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Marin, Anita, Amy, Mandy, Saghar, Belgeis


Zendingsmarkt 11 juni 2016
Vandaag is de jaarlijkse zendingsmarkt weer gehouden. Het was weer een hele gezellige dag. Er waren weer heel veel initiatieven en het was goed om er te zijn.
Wat de opbrengst van deze dag is weet ik nog niet, maar dat zullen we morgen wel bij de afkondigingen horen. Ik heb weer een aantal foto's gemaakt, die u hier kunt bekijken >>


Foto's van de Zwaluwen
Ik heb weer een aantal foto's binnengekregen van de Zwaluwen, die u kunt bekijken op de pagina van de Zwaluwen >>


Foto's huwelijk Suriëlle Demming en Luke Wiles
Van Piet de Jong heb ik een aantal foto's ontvangen van het huwelijk tussen Suriëlle en Luke. Zoals u wellicht weet werkt Suriëlle in het kindertehuis Reoboth, in Zuid Afrika. Het kindertehuis Reoboth waar we in april een extra collecte voor hebben gehouden.
Klik hier voor de foto's >>


Dienst op zondag 17 april 2016
Vandaag een bevestigingsdienst waarin Arnold Kramer en Lyda de Boer als resp. Oudste en Diacones van onze gemeente zijn bevestigd. En vandaag ook het afscheid van Gertjan Kramer als Oudste en van Els Bax als Diacones. Een fijne dienst waarin we dit samen met elkaar mochten beleven. Vanmorgen ging onze broeder Cees van de Geer bij ons voor en hij stond stil bij Filippenzen 4 vers 10-13 en Handelingen 20 vers 24.
De zang werd weer begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst afluisteren op de pagina kerkdiensten >>
Er zijn door Chris Simons wat foto's gemaakt die u kunt bekijken op picasa >>

 


Wijziging secretariaat
Het secretariaat van onze gemeente gaat over van Gertjan Kramer naar Eric van Lawick van Pabst. Dit als gevolg van de gewijzigde samenstelling van de kerkenraad. Gertjan Kramer en Els Bax verlaten de kerkenraad en worden opgevold door Arnold Kramer en Lyda de Boer, zie de contactpagina.
Het emailadres van het secretariaat blijft ongewijzigd: vegdenhelder@quicknet.nl


Wijziging mailadres website
Gertjan zal de website van de gemeente blijven verzorgen. Voor het bijhouden van de website is wel informatie nodig uit de gemeente en het nieuwe emailadres van onze website is met ingang van heden: info@veg-denhelder.nl


Foto en Video van de Paasdienst 2016
Er zijn door Chris Simons nog een paar foto's gemaakt van de paasdienst en hij heeft een flimpje gemaakt van Annabel en Lynn. De foto's vindt u hieronder.
Voor het Filmpje van Annabel en Lynn, klik hier >>Paasdienst: De Heer is waarlijk opgestaan: HIJ LEEFT !!

Vanmorgen een feestelijke Paasdienst, waarin heel veel elementen naar voren zijn gekomen. De ingang van de kerk was vanmorgen Koninklijk ingericht met een rode loper en een koord. We hebben met elkaar fijn gezongen, de kinderen hebben enthousiast een mooi lied gezongen, de jeugd heeft een sketch opgevoerd over het lege graf en de opgestane Heer. Annabel en Lynn hebben met hun mooie stemmen een mooi lied gezongen, waarbij ze zich zelf begeleiden op de piano en gitaar. Arnold heeft vanmorgen de Woordverkondiging gedaan en hefet ons verteld over de opgestane Koning Jezus. De muziekgroep heeft de zang begeleid.
Na afloop van de dienst was er een feestelijk buffet met allerlei lekkere taarten en koeken, die door veel broeders en zusters uit de gemeente zijn gebakken. Alles was heel mooi en goed georganiseerd!
U kunt de hele dienst weer beluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Dienst op zondag 28 februari 2016
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Leendert Post bij ons voorging en met ons heeft nagedacht over Psalm 130. Vanmorgen hebben we ook stilgestaan bij het 50 jarig juwelijk van Stevan en Joke Bootsma, die we JdH 256: "Tel uw zegeningen" mochten toezingen. Verder gaat Daan-Peter op reis naar de Sunshine Corner en Tine v.d. Kuijl naar Israël en we mochten beide opdragen aan onze Heer.
De zang werd weer begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst weer afluisteren, via de pagina Kerkdiensten >>


Afscheidsdienst zuster Atie Wilmink
Dinsdagmiddag hebben we afscheid genomen van onze zuster Atie Wilmink, in haar afscheidsdienst, waarin onze broeder Freek Keizer voorging. De tekst voor de dienst kwam uit Deuteronomium 31 vers 8 en dat was ook de trouwtekst van Aad en Atie: "Want de HERE zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.
Onze zuster Atie hield van zingen en daarom hebben we vanmiddag veel liederen gezongen, onder begeleiding van onze muziekgroep.U kunt de dienst hier beluisteren >>


Overlijden zuster Atie Wilmink
Donderdag 18 februari is onze zuster Atie Wilmink op de leeftijd van 93 jaar naar haar Heer en Heiland gegaan.
Ze is voor eeuwig thuis bij haar Heer en Heiland. We denken in dankbaarheid terug aan al die jaren die ze met ons heeft opgetrokken in de gemeente. Onze zuster Atie was altijd heel betrokken bij onze gemeente.
Aanstaande dinsdag, 23 februari, is er van 11.00 uur tot 11.45 gelegenheid om afscheid van haar te nemen en de familie te condoleren.
De afscheidsdienst zal beginnen om 12 uur, en onze broeder Freek zal deze dienst leiden. Aansluitend aan de dienst is de begrafenis op de algemene Begraafplaats te Huisduinen.
Voor de kaart van onze zuster Atie Wilmink, klik hier >>


Bevestigingsdienst en Heilig Avondmaal op zondag 14 februari 2016
Vanmorgen een feestelijke dienst waarin 10 nieuwe leden zijn bevestigd als lid van onze gemeente. Een mooie dienst waarin de nieuwe leden hebben verteld waarom ze lid van onze gemeente wilden worden. Ook hadden de nieuwe leden een vezoeklied uitgekozen dat tijdens deze dienst werd gezongen. De namen van de nieuwe leden en de verzoekliederen zijn:
Ajjane Workneh Tesema en haar dochter Kaku Nadata: Opwekking 136: Abba Vader, U alleen.
Gerbrand en Nicoline Kuilman: Christ is enough for me. (I have decided)
Bernard en Crista de Vries: Opwekking 733: De zon komt op.
Mieke Broekman: Opwekking 717: Stil, mijn ziel, wees stil.
Rinus en Roos Hali: Opwekking 430: Heer, ik prijs Uw grote naam
Roy van Lawick van Pabst: Opwekking 399: Vader God ik vraag mij af (Heer ik wil U prijzen)
Na het bevestigen van de nieuwe leden heeft onze broeder Freek Keizer de Woordverkondiging gedaan, aan de hand van Efeze 3 vers 14-21, waarna we samen het Heilig Avondmaal hebben gevierd.
De dienst kunt u beluisteren op de pagina Kerkdiensten >>.Volleybaltoernooi 2016
Vrijdagavond is het volleybaltoernooi gestart en onze jeugd heeft zich uitstekend verweerd en zijn deze vrijdagavond eerst geworden!
Vandaag zaterdag het hoofdtoernooi en het was weer een gezellige dag en er waren 3 teams van onze gemeente actief.

Inmiddels is het toernooi afgelopen en VEG-2, zie foto hieronder, is tweede geworden. Het team VEG-1 is als derde geeindigd en VEG-3 dat in de recreatie pool uitkwam is daarin tweede geworden. Dus een hele fraaie prestatie van onze 3 teams. En daarbij is ons jeugdteam vrijdagavond dus eerste geworden, dus de toekomst ziet er goed uit.

 


Reisverslagen Renske Laagland Winder
Zoals u weet is Renske in oktober afgereisd naar Kumbo, een stad in Kameroen. Renske houdt van haar reizen regelmatig een reisblog bij (inmiddels heeft ze al 9 verslagen geschreven), en deze reisverslagen kunt u hier vinden >>


Kerstnachtdienst 2015
Het was een mooie kerstnachtdienst, en de laatste plaatsen waren vanavond bezet. Geweldig om te denken aan de kerstnacht dat onze Heiland is geboren. Er is veel werk verzet bij de voorbereiding van deze kerstnachtdienst en iedereen die heeft meegewerkt, hartelijke dank.
Als u er niet bij kon zijn kunt u de dienst hier beluisteren >>
Er is ook een filmpje van Lynn, Annabel, Jaleena en Esther, klik hier >>Zondag 20 december 2015
Vanmorgen met elkaar het kerstfeest met de kinderen gevierd. En een feest was het vanmorgen!
Wat hebben de kinderen en de kinderkerkleiding er dit jaar weer een feest van gemaakt.
Geweldig om te zien, al die blijde gezichten.

De dienst kunt u beluisteren op de pagina kerkdiensten >>Zondag 29 november 2015
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Peter Wijgaarden bij ons voorging en met ons heeft nagedacht over het het verhaal van Simson, aan de hand van het Bijbelgedeelte uit Richteren 13 en verder.

Door een technisch probleem zijn de mededelingen vanmorgen niet opgenomen en daardoor mist u de mededeling die Ton v.d. Graaf vanmorgen deed over Klaske. En ook het aansteken van de eerste adventskaars, met gedichtje door Carlijn Vos is helaas niet opgenomen.
In het kort de mededeling/het getuigenis van Ton v.d. Graaf:
Ton vertelde dat Klaske twee weken geleden heftige hoofdpijn kreeg en in het ziekenhuis werd opgenomen. De MRI scan liet een grote tumor in haar hoofd zien. In het ziekenhuis verslechterde haar situatie plotseling en Klaske raakte in een coma. De familie werd geroepen om afscheid van Klaske te nemen.
Maar gelukkig kwam Klaske weer bij en werd ze naar Alkmaar overgebracht voor een operatie. De tumor was zo groot dat de artsen volgens het bestaande protocol maar 50% konden weghalen. Het meest gevaarlijke stukje van de tumor konden ze wel weghalen, omdat dat goed te bereiken was.
Na de operatie hoorden ze dat de chirurg wel 70% van de tumor had verwijderd, waarbij het gevaarlijkste gedeelte van de tumor geheel is weggehaald.
Ton sprak vanmorgen over twee wonderen die hij en de familie hebben ondervonden. Ten eerste dat Klaske gespaard is gebleven en weer was bijgekomen uit haar coma. Het tweede wonder is dat de operatie zo goed is gelukt. Het gezin ondervindt de kracht van het gebed en ze vragen om Klaske in het gebed te blijven gedenken. Ton en het gezin leggen Klaske in het volle vertrouwen in de handen van onze Heer.

u kunt de dienst weer afluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Dienst van zondag 15 november 2015.
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Piet de Jong bij ons voorging en met ons heeft nagedacht over de Bijbelgedeelten uit Exodus 3: 7-11, Exodus 4: 10-16 en Matt. 28: 16-20. Het thema was "Ga dan heen" en dit thema sloot goed aan bij het thema van vorige week "Discipelen zijn en maken".
Onze broeder Piet de Jong had vanmorgen zijn kleindochter Suriëlle Demming meegenomen, die werkzaam is in het kindertehuis Reoboth in Zuid Afrika. Suriëlle is voor verlof terug in Nederland en ze heeft vanmorgen in het kort iets verteld over haar werk in Afrika. Als U meer wilt lezen over Suriëlle en haar werk in Zuid Afrika kunt u dat lezen in haar nieuwsbrief, die u hier vindt >>
De zang en muziek werd vanmorgen weer begeleid door de muziekgroep en u kunt de hele dienst weer naluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Suriëlle op 17 oktober 2015 in Zuid Afrika verloofd met Luke Wiles


Overlijden zuster Trijntje Keizer-Bruins
Op zondag 18 oktober 2015 is onze zuster Trijntje Keizer op de leeftijd van 92 jaar naar haar Heer en Heiland gegaan. We denken in dankbaarheid terug aan al die jaren die ze met ons heeft opgetrokken in de gemeente.
De laatste jaren kwam onze zuster vanwege haar hoge leeftijd niet meer in de gemeente, maar dankzij de bandjes en later de USB sticks voelde onze zuster zich altijd bij de gemeente betrokken.
Boven haar kaart staat de tekst uit Romeinen 8 vers 38 en 39: Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
Aanstaande donderdag om 11.15 uur is er gelegenheid tot condoleren in de gemeemte. Om 12 uur begint de dienst van Woord en Gebed en aansluitend is de begrafenis.
Voor de kaart klik hier >>

Dienst van Woord en Gebed Trijntje Keizer
Donderdagmiddag 22 oktober was de dienst van Woord en Gebed voor onze zuster Trijntje Keizer. ALs u niet in de gelegenheid was om daar bij te zijn, kunt u hem hier afluisteren >>


Nieuwe verslagen en foto's kinderkerk
Zondag 27 september zijn er in de kinderkerk twee verhalen verteld. Bij de Zwaluwen ging het over de toren van Babel en bij de Adelaars over de Barmhartige Samaritaan. Er zijn eenaantal foto's gemaakt, die u kunt bekijken op de pagina's van de Adelaars en van de Zwaluwen.


Aanpassing van de kinderkerk pagina's
Er zijn dit jaar een aantal wijzigingen in de kinderkerk en daardoor zijn de kinderkerk pagina's aangepast. De kinderkerk werkt nu met twee groepen, de Zwaluwen en de Adelaars. U kunt dat allemaal bekijken op de pagina van de kinderkerk, waarin een aantal linken staan naar de onderliggende pagina's van de Zwaluwen en de Adelaars. U kunt daar ook nog de oude foto's en verslagen lezen.
Ook is er de wens om de stukjes van de kinderkerk uit ons maandblad op de website te plaatsen en die link vindt u ook op de kinderkerk pagina, aan de rechterkant.


Zondag 10 mei 2015, en opdragen Hosea
Vanmorgen een dienst waarin Hosea Cornelis de Vos is opgedragen in het midden vn de gemeente. Onze brooeder Richard de Vos mocht Hosea vanmorgen opdragen en dat was een feestelijke gebeurtenis. Daarna heeft onze broeder cees v.d. Geer met ons nagedacht over twwe schriftgedeelten: Johannes 17 vers 1-7 en Psalm 63 vers 1-5. De zang werd begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst weer afluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Afscheidsdienst van Lydia van der Oord
De afscheidsdienst van onze ziuster Lydia was een indrukwekkende en emotionele dienst. Heel veel mensen waren vandaag aanwezig om stil te staan bij Lydia en daarbij Ronald, Demi en de familie te ondersteunen bij dit enorme verlies. In de emotionele toespraken zijn veel mooie herinneringen opgehaald. We hebben tussen de toespraken muziek gehoord die Lydia had uitgekozen. Heel mooi en emotioneel was het lied dat Demi op de piano speelde en het gitaar-duet van Demi met Julia, die samen het lied zongen “Ik mis je”. Ook Wendy van Vaesen speelde een mooi lied op de gitaar. De dienst werd geleid door onze broeder Freek Keizer en de muziekgroep begeleide samenzang.
Ronald heeft daarna heel veel mooie herinneringen opgehaald aan Lydia.
We weten dat Lydia nu bij haar Hemelse Vader is, maar wilt U blijven bidden voor Ronald, Demi, de familie en haar vele vrienden. De dienst kunt u beluisteren op de pagina kerkdiensten >>


De overlijdenskaart van Lydia van der Oord
Hier vindt u de Overlijdenskaart van Lydia >>

Overlijden Lydia van der Oord
Donderdagavond, 30 april 2015, is onze zuster Lydia v.d. Oord overleden en naar haar Heer en Heiland gegaan.
Heel verdrietig en een enorm gemis voor haar man Ronald en voor haar dochter Demi. We mogen Ronald en Demi, de familie, en iedereen die erom heen staat opdragen in het gebed. En bidden om Zijn troost en Zijn nabijheid in deze komende moeilijke tijd.
Condoleren en afscheid nemen:
Donderdagavond, 7 mei, zal er gelegenheid zijn tot condoleren en afscheid nemen in ons kerkgebouw, van 19.00 tot 21.00 uur. De Bidstondavond zal om die reden deze week geen doorgang vinden.
Afscheidsdienst voor Lydia:
De afscheidsdienst wordt vrijdag gehouden in ons kerkgebouw. De aanvang is 12.00 uur.


Geboortekaartje Luca Immers
We hebben het geboortekaartje ontvangen van Luca Immers, het zoontje van Stefan en Mandy Immers. We feliciteren Stafan en Mandy van harte met de geboorte van hun zoon. En ook felicitaties voor Klaske en Ton, en voor Rob en Tom. Voor het geboorte kaartje klik hier >>


Onderhoud van de website.
Ik ben bezig met het onderhoud van de website. Dat betekent opruimen en veel oude verslagen en oude onderwerpen weggooien.Maar zoals altijd bij het opruimen kom je dingen tegen die je wilt bewaren, en dat is nu niet anders. Daarom heb ik een pagina gemaakt waar ik wat leuke en interessante onderwerpen heb bewaard.
Dat is de pagina terug kijken >>.
De oudere familieberichten, zoals overlijden en geboorten, kunt u terugvinden op de pagina familie berichten.


Geboren Isabela Saffels
Zoals vanmorgen al werd afgekondigd, zijn Roberta en Steven Saffels verblijdt met de geboorte van een dochtertje, Isabela. Op facebook heeft Roberta haar omslagfoto gewijzigd en ze schrijft hoe blij is is met de geboorte van haar dochtertje. We feliciteren Roberta en Steven van harte met de geboorte van hun dochtertje, en hieronder ziet u haar foto.Geboortekaartje van Hosea Cornelis de Vos
Het kaartje is ontvangen en kunt u hier bekijken >>


Foto en Film van de doopdienst zondag 29 maart 2015
Ik heb een aantal foto's en een paar filpjes ontvangen van de geweldige doopsienst van zondagmiddag.

Voor het bekijken van de filmpjes vindt u hier de links:
(Voor mobiele telefoons: Denk om je data tegoed, want de filmpjes zijn ca. 100 MB per filmpje.)

Filmpje 1 van het dopen >>
Filmpje 2 van het dopen >>
Filmpje van het lied dat Jaleena en Jolande hebben gezongen >>


Doopdienst zondag 29 maart 2015
Vanmiddag een geweldige doopdienst waarin Gerbrand, Renske, Jolande, Jaleena, Sabine, Evelien en Naomi op grond van hun getuigenis zijn gedoopt. De belangstelling voor deze doopdienst was overweldigend en we zijn blij dat zoveel broeders en zusters hier getuige van zijn geweest. De eigen muziekgroep begeleide de zang en Arnold heeft de Woordverkondiging gedaan.
We zijn blij met de medewerking van de Baptisten Gemeente "Het Lichtbaken" die hun kerkgebouw voor onze doopdienst ter beschikking hebben gesteld. En natuurlijk ook heel veel dank aan de broeders en zusters van "Het Lichtbaken" die de hele middag in touw zijn geweest voor het geluid, de koffie en alle andere zaken die moesten gebeuren. Van deze dienst zijn ook weer geluidsopnamen beschikbaar, die u kunt afluisteren op de pagina kerkdiensten >>


Geboren Hosea Cornelis de Vos
Vanmorgen vroeg, zaterdag 28 maart, is Hosea Cornelis de Vos geboren, het zoontje van Geert en Corriadne.
We feliciteren Geert en Corriadne van harte met de geboorte van hun kindje en natuurlijk ook de grootouders en verdere familie. Een geboortekaartje is er nog niet, maar op facebook stond al een mooie foto van Hosea Cornelis.


Ledenvergadering 23 maart 2015
Afgelopen maandag hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Het was een druk bezochte vergadering met 84 leden en 6 vrienden. Een geweldigde opkomst en dat is fijn dat we zo betrokken zijn bij onze gemeente. Zowel onze broeder Eric van Lawick van Pabst als onze zuster Clary van Saarloos waren dit jaar aftredend en beiden zijn weer met grote meerderheid herkozen als resp. Oudste en Diacones.
Ook is er weer gestemd voor de verdeling van de 10% regeling, waarvoor €4400,- beschikbaar was.
Verdeling 10%:
Sunshine Corner: € 1295 ; Logos Hope: € 817 ; Trans World Radio : €993 ; en Breng de Joden thuis: € 1295,-


Zondag 8 februari 2015
Vanmorgen een bijzondere dienst waarin Maartje de Vos is uitgezonden als zendelinge op de Logos Hope, waar zij de komende 2 jaar op zal meevaren. In deze dienst is ook Daan Peter "uitgezegend" voor zijn reis naar de Sunshine Corner op de Filippijnen van 3 weken. Tenslotte waren Pim en Jacqueline Diruex vandaag 25 jaar getrouwd en we hebben hun beide een lied toegezongen.
De prediking ging vanmorgen over het Bijbelgedeelte in Exodus 33 vers 12 t/m 17.
De zang werd weer begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst weer afluisteren op de pagina kerkdiensten >>

Nieuwsbrief Maartje de Vos
De nieuwste nieuwsbrief van Maartje de Vos, februari 2015, kunt u hier lezen >>

Overlijden zuster Rosalina Laagland Winder
Donderdag 29 januari is onze zuster Rosalina Laagland Winder op de leefftijd van 87 jaar naar haar Heer en Heiland gegaan. We denken in dankbaarheid terug aan al die jaren die ze met ons heeft opgetrokken in de gemeente.
Ondanks haar hoge leeftijd kwam zij altijd trouw in onze gemeente, totdat ze enkele weken geleden in het ziekenhuis werd opgenomen. Onze zuster laat een lege plaats achter en we mogen de kinderen en de hele familie opdragen in gebed. Voor de overlijdenskaart, klik hier >>
De afscheidsdienst van onze zuster wordt gehouden op woendag 4 februari, om 11 uur in ons kerkgebouw.
De afscheidsdienst kunt u hier afluisteren >>


Bevestiging van 12 nieuwe leden op 18 januari


Bevestigingsdienst zondag 18 januari 2015
Vanmorgen de bevestigingsdienst, waarin 12 broeders en zusters zijn bevestigd als lid van onze gemeente: René en Sandra van Batenburg, Sybrand en Tineke Hulleman, Martin en Heidi Vos, Jan en Joke van Marion, Chris en Sandra Simons, Rebecca Vos en Frank de Vos. De dienst werd geleid door onze broeder Freek Keizer en we hebben ook in deze dienst het Heilig Avondmaal gevierd. De liederen in de dienst waren uitgezocht door de nieuwe leden. Het was een fijne dienst, waarin de nieuwe leden ons hebbben verteld waarom ze lid van de gemeente wilden worden.
De zang werd vanmorgen weer begeleid door de muziek en backinggroep en u kunt de dienst beluisteren op de pagina kerkdiensten >>


 

 

Oude Familie berichten
Alle oudere familieberichten zijn van deze pagina verplaatst naar de pagina Familie berichten, waar ze bewaard zullen blijven.